Algebra: Logaritmy
Přihlásit se
Algebra: Logaritmy (11/11) · 1:42

Zápis v logaritmické a exponenciálním tvaru Writing in logarithmic and exponential form

Navazuje na Algebra: Mocniny a odmocniny.
Přepište následující rovnici v logaritmické formě. Znění je následující: 100 je rovno 10 na druhou. Tedy pokud chceme tu samou informaci zapsat v logaritmické formě, můžeme říci, že exponent, na který potřebujeme povýšit 10, tak abychom dostali 100, je roven 2 nebo logaritmu o základu 10. Logaritmus o základu 10 ze 100 se rovná 2. Všimněme si, že tyto výrazy jsou ekvivalentní. Tento je v exponenciální formě a tento v logaritmické formě. Toto vyjadřuje, že exponent, na který musím povýšit 10, tak abych dostal 100 je roven 2. Což je to samé jako říci, že 10 na 2 je 100. A způsob, kterým výjádřím základ logaritmu je napsáním tohoto podtržítka. Tedy podtržítko 10, logaritmus o základu 10 ze 100 je roven 2. Tady nás žádají o přepsání následující rovnice do exponenciální formy. Máme tedy logaritmus o základu 5 z 1/125 je roven -3. Jedním ze způsobů jak k tomu přistoupit je říci, že exponent, na který musím povýšit 5, abych dostal 1/125 je roven -3. Nebo 5 na -3 je rovno 1/125. A můžeme si ověřit, že je to správně napsané. 5 na -3 je 1/125. Úplně ta samá pravda o vesmíru jen v různých formách: logaritmické a exponenciální. Ještě ověřím odpovědi, abych se ujistil, že jsou správně. A jsou.
video