Algebra: Logaritmy
Přihlásit se
Algebra: Logaritmy (3/11) · 9:47

Úvod do logaritmů Logaritmus je inverzní funkcí k exponenciální funkci o stejném základu.

Navazuje na Algebra: Mocniny a odmocniny.
Vítejte u prezentace logaritmů Dovolte mi napsat slovo „logaritmus“, protože je to další divné a neobvyklé slovo jako „přepona“ a bylo by dobré ho vidět alespoň jednou. Vezmu si pero. Logaritmus. Je to jedno ze slov, ve kterých dělám nejvíce chybu. Jedna a cappella skupina na MIT se jmenovala Logarytmus. Jako rytmus, jako hudba. Nicméně odbočuji. Takže, co je to logaritmus? Nejjednodušší vysvětlení logaritmu je, že se je to opakem umocňování něčeho. Nechte mě to vysvětlit. Když řeknu, že dva na třetí, což známe z lekce o exponenciálních funkcích. Dvě na třetí je osm. Ještě jednou, toto je dva, ne Z. Dvě na třetí je osm, což lze převést na log, přičemž log je zkratka pro logaritmus. Logaritmus osmi o základu 2 je roven třem. Myslím, že když se na to podíváte, řeknete si: „Aha, to dává smysl.“ Když se ptám, jaký je základ algoritmu osmi, tak jinými slovy říkám: „Dvě na kolikátou je rovno osmi?“ Takže jako odpověď na logaritmus nebo výpočet logaritmu byste měli dostat číslo, které je exponentem, kterým musíte umocnit dvojku, abyste dostali číslo osm. Opakuji, výsledek je tři. Pojďme se podívat na další příklady. Když řeknu log... (co se stalo s mým perem?) logaritmus 64 o základu 4 se rovná x. Rovnice lze přepsat jako čtyři na x se rovná 64 Nebo jinak. Čtyři na kolikátou je 64? Víme že čtyři na třetí je 64. Takže víme, že toto se rovná třem. Proto logarimus 64 o základu 4 se rovná tři. Podívejme se ještě na další příklady, aby vám to začalo dávat větší smysl. Logaritmy jsou jednoduchá myšlenka, ale myslím, že jsou matoucí, protože jsou inverzí k umocňování, které je matoucí samo o sobě. Takže kolik je logaritmus milionu o základu 10 (čárka je oddělovač tisíců) Tohle je rovno otazníku. Takže se musíme zeptat: Deset na kolikátou je milion? A deset umocněno čímkoliv, řekněme deset na pátou, je jednička a pět nul. Takže když máme jedničku a šest nul, tak počítáte stejným způsobem, a to deset na šestou. Deset na šestou se rovná milion. Když se tedy deset na šestou rovná milion, tak logaritmus milionu o základu deset ser rovná šest. Pamatujte! Tato šestka je exponent, kterým umocňujeme desítku, abychom dostali milion. Vím, že říkám více způsoby to samé a doufám, že alespoň jeden nebo dva z nich vám budou dávat smysl. Pojďme dál. Teď jeden složitejší. Logaritmus jedné osminy o základu jedné poloviny. Řekněme, že se rovná x. Připomeňme, že je to jako jedna polovina-- jejda. 1/2 To měly být závorky. Jedna polovina na x je rovna jedné osmině. Dobrá, víme, že jedna polovina na třetí je jedna osmina. Takže logaritmus jedné osminy o základu jedné poloviny je tři. Pojďme se podívat na další příklady. Vlastně trochu to zamíchám. Řekněme, že logaritmus 27 o základu x je roven třem. Kolik je x? Stejně jako jsem počítali před tím, to říká, že třetí mocnina je rovna 27. Nebo x je rovno třetí odmocnině z 27. To vše znamená, že existuje číslo vynásobené samo sebou třikrát a to se rovná 27. Myslím, že teď víte, že toto číslo může být tři. X je rovno třem. Takže můžeme napsat logaritmus 27 o základu tři je rovno třem. A tady je další příklad. Počítám příklady nad malými číslo, protože s sebou nemám kalkulačku a počítám z hlavy. Kolik je logaritmus jedné o základu 100 To je trochu chyták. Řekněme, že se to rovná otazníku. Takže logaritmus jedné o základu 100 Jinak zapsáno jedna na otazník je rovno jedné. Čím musíme umocnit libovolné číslo, abychom dostali jedničku? Pokud si pamatujete z lekce o mocninách, tak umocnění nulou je rovno jedné. Můžeme tedy říct že sto na nultou je rovno jedné. Z toho plyne, že logaritmus jedné o základu sto je rovno nule, protože sto na nultou je rovno jedné. Zeptám se. Logaritmus nuly o základu dva. Kolik to je? To je dvě (to je rovno x) dvě na x je rovno nule. Kolik je x? Existuje něco, co můžu umocnit tak, abych dostal nulu? Ne! Není. Takové řešení neexistuje. Neexistuje číslo, kterým bych umocnil dvojku, abych dostal nulu. Analogicky logaritmus -1 o základu tří. Předpokládejme, že pracujeme s reálnými čísly, což jsou čísla, se kterými jste doposud nejvíce přišli do styku. Neexistuje číslo, kterým bych umocnil trojku tak, abych dostal záporný výsledek. Dokud máte kladný základ, tak toto číslo musí být větší nebo rovno-- ne Musí být větší než nula. Ne rovno. Nemůže to být nula a nemůže to být záporné číslo. A máma tu další příklady. Zbývá minuta a půl. Jste téměř připraveni na lekci o logaritmech, ale je toho krapet víc. Kolik je (trochu složitější). logaritmus 1/64 o základu 8 Zajímavé. Víme, že logaritmus 64 o základu 8 je 2, že? Protože 8 na druhou je 64. Ale osm na kolikátou je 1/64 V lekci o mocninách jsme se naučili, že je to rovno -2 Pokud si pamatujete, 8 na -2 je to samé jako 1/8 na druhou, což se rovná 1/64 Zajímavé. Nechám vás o tom přemýšlet. Invertujete-li logaritmy, změní se odpověď na záporná čísla. Budeme řešit více logaritmických problémů a prozkoumáme více jejich vlastností v dalších lekci. Myslím, že teď jste připraveni na několik cvičení logaritmů. Uvidíme se u další lekce.
video