Algebra: Logaritmy
Přihlásit se
Algebra: Logaritmy (2/11) · 9:14

Úvod do vlastností logaritmů První dvě vlastnosti logaritmů.

Navazuje na Algebra: Mocniny a odmocniny.
Vítejte na prezentaci o vlastnostech logaritmů. Tato prezentace bude velice praktická. Pokud nevěříte, že některá z těchto vlastností je pravdivá... a chcete vidět její důkaz, tak jsem udělal tři nebo čtyři další videa... která tyto vlastnosti dokazují. V tomto videu tyto vlastnosti představím a následně vám ukážu, jak je využít. My budeme trošku praktičtější. Zopakujme si, co je logaritmus. Řekneme-li že "a"... ne... to je špatně. Moment. Chci to změnit... taaak. Znovu: řekněme že "a" a na b rovná se c a na b rovná se c Další způsob, jak napsat přesně tento vztah, je... že namísto exponentu (česky mocnitele) použijeme pro zápis logaritmus. Můžeme říct, že logaritmus o základu a... z c je roven b. Tyto dva zápisy tedy říkají totéž, jen každý směřuje k jinému výsledku. V jednom znáte "a" a "b" a dostanete c. To pro vás udělá exponent. V druhém znáte "a" a víte, že když... ho umocníte na nějaké číslo, tak dostanete c. A pak zjistíte, co je b. Jsou tedy ty stejné vztahy, ale... zobrazeny jinak. Teď vám představím některé zajímavé... vlastnosti logaritmů. Ve skutečnosti jsou pouze důsledkem těchto vztahů... a obecných vztahů pro exponenty. Prvním z nich je, že logaritmus -- vezmu si veselejší barvičku. Logaritmus o jakémkoliv základu, třeba b. Logaritmus o jakémkoliv základu, třeba b. Logaritmus o základu b z a plus logaritmus o základu b z c - tento vztah funguje mimochodem pouze pro logaritmy o stejném základu. To je důležité si zapamatovat. Tak ten se rovná logaritmu o základu b z a krát c. Tak, co tohle znamená a jak to můžeme použít? Pojďme si to zkusit na nějakém příkladě. Pojďme si to zkusit na nějakém příkladě. Tohle nám tedy říká. -- prohodím barvičky. Třeba světleslézověfialová. Nikdy to neumím vyslovit. To bude barva pro tento příklad. Řekněme, že logaritmus o základu 2 třeba z 8... plus logaritmus o základu 2 třeba z 32. Takže, teoreticky, tohle by se mělo rovnat -- pokud věříme... té vlastnosti, co jsem napsal,-- logaritmu o základu dva z čeho? No 8 krát 32. 8 krát 32 je 200 plus 40 plus 16, tedy 256. Pojďme to ověřit. Zkoušíme jen tak nějaké číslo, není to tedy důkaz. Ale myslím, že vám to dá trošku intuici ohledně toho... co se vlastně děje. Takže logaritmus... zrovna jsme použili tu naši vlastnost. Tu kterou jsem zrovna představoval. Tak schválně jestli funguje. Takže logaritmus o základě 2 z 8. 2 na kolikátou se rovná 8? No, 2 na 3 je rovno osmi, že jo. Takže ten výraz tady se rovná 3. Logaritmus o základě 2 z 8 se rovná 3. 2 na kolikátou se rovná 32? Koukněme na to. 2 na 4 je 16. 2 na 5 je 32. Takže to, co máme tady - to je 5, že jo. A 2 na kolikátou se rovná 256? Pokud máte rádi programování, tak... to budete vědět hned. Protože víte, že bit může mít 256 hodnot. Takže to je 2 na 8. Pokud to ale nevíte, tak si to můžete pronásobit sami. Ale je to 8. A neříkám to jen proto, že vím že 3 plus 5 je 8. Na to jsem přišel nezávisle na tom. Takže tohle se rovná 8. Nicméně hle, 3 plus 5 se rovná 8. Tohle vám může připadat jako zázrak, nebo vám to může připadat úplně jasné. Těm z vás, kterým to přijde dost jasné... říkáte si: "No, 2 na 3 krát 2 na 5 se rovná 2 na 3 plus 5", že jo? Tohle je prostě pravidlo o mocninách. Jak se tomu říká. Jedno z pravidel pro počítání s mocninami. Nevím, jak se věcem říká. A to se rovná 2 na 8. A to je přesně, co jsme zde udělali. Na téhle straně máme víceméně 2 na 3 krát 2 na 5. Zatímco na téhle straně jsme je sečetli. A co dělá logaritmy zajímavé je proč... jsou ze začátku trošku matoucí. Máme tu taky nahrány důkazy, jestli chcete formální důkaz... moje důkazy nejsou formální. Jestli ale chcete lepší vysvětlení, jak tohle funguje. Tohle by vám ale mělo dát tu intuici za tím,... proč tahle vlastnost funguje. Protože když pronásobíte dvě čísla... o stejném základu. Dva výrazy s exponentem o stejném základu,... tak můžete sčítat jejich mocniny. Podobně, když máte logaritmus součinu dvou čísel, tak to je stejné jako... součet logaritmů každého z těch čísel. Je to ta stejná vlastnost. Jestli mi nevěříte, podívejte se na videa s důkazy. Ukážu vám další vlastnost logaritmu. Je to skoro totéž. Fakt skoro totéž. Logaritmus o základu "b" z "a" mínus logaritmus o základu "b" z "c"... se rovná logaritmus o základu "b" z a -- došlo mi místo -- děleno "c". Tedy a děleno c. Můžeme to zase zkusit s nějakými čísly. Hodně používám základ 2 protože to je jednoduchhé číslo... na počítání mocnin. Ale použijme tentokrát jiné číslo. Řekněme, že logaritmus o základu 3 třeba z,... ať je to zajímavé,... 1/9 mínus logaritmus o základě 3 z 81. Tahle vlastnost nám říká, že... - jéje, budu mít velké číslo - logaritmus o základu 3 z 1/9 děleno 81 je... No, je to totéž jako 1/9 krát 1/81. Použil jsem pro příklad velká čísla, ale... to zvládneme. Koukněme na to. Takže 9 krát 8 je 720, že jo. 9 krát 1 je 9, že. 9 krát 8 je 720. Takže tohle je 1 / 729. Takže tento logaritmus je 3 na 1/729. Takže, 3 na kolikátou se rovná 1/9. No, 3 na 2 je 9. Takže, když víme, že 3 na 2 je 9, tak také víme, že... 3 na -2 je 1/9, že jo. Záporná mocnina číslo obrátí. Takže toto se rovná -2. A druhá část: tři na kolikátou se rovná 81? 3 na 3 se rovná 27. Takže 3 na 4 je 81. Takže máme -2 mínus 4 rovná se - no,... můžeme to dělat více způsoby. -2 mínus 4 rovná se -6. A teď už se jen musíme ujistit, že 3 na -6... se rovná 1/729. Tak co, je? Je 3 na -6 rovno 1/729? No, je to totéž jako říct, že 3 na 6... se rovná 729, protože negativní exponent... to jen obrátí. Koukněme na to. Mohli bychom to roznásobit, ale mělo by to tak být. Protože, no, koukněme na to. Takže... 3 na 3 a 3 na 3 3 na 3 krát 3 na 3, to je 27 krát 27 To by mohlo být ono. Jestli mi nevěříte, tak si to můžete... ověřit na kalkulačce, No, tohle je všechno, co v tomhle videu zvládneme. V příštím videu vám představím poslední... dvě vlastnosti logaritmu. A pokud budeme mít čas, tak stihneme... i pár příkladů. Brzy na viděnou.
video