Algebra: Polynomy
Přihlásit se
Algebra: Polynomy (4/8) · 3:20

Dělení polynomů 1 u11_l2_t6_we1 Dělení polynomů 1

Navazuje na Algebra: Logaritmy.
Vydělte (x^2 mínus 3x plus 2) děleno (x mínus 2). Takže vydělíme první výraz druhým výrazem. Můžeme to udělat stejně jako při dělení velkých čísel. Takže zjistíme kolíkrát je (x mínus 2) ve výrazu (x^2 mínus 3 x plus 2). Mohli to napsat také jako zlomek. (x^2 mínus 3 x plus 2) lomeno (x mínus 2). To, to a to jsou všechno rovnocenné zápisy. Abyste mohli začít dělit ... A můžeme tomu říkat algebraické dělení. tak se musíte podívat na nejvyšší člen v (x mínus 2) a nejvyšší člen v (x^2 mínus 3 x plus 2). A v prvním je x a ve druhém je x^2. Kolikrát se vejde x do x^2? Nebo x^2 děleno x je kolik? Je to rovno x. x jde se vejde do x^2 x-krát. A napíši to do sloupečku nad stejné řády členů. A pak budeme násobit x krát (x mínus 2) a dostaneme ... x krát x je x^2. x krát -2 je -2x. A stejně jako u dělení čísel budeme odečítat tento výraz od tohoto. Chcete odečíst toto od tohoto. A to je to stejné jako přičítání převrácené hodnoty nebo násobení každého členu číslem -1 a pak je sečíst. Takže vynásobíme první člen -1 a -2 krát -1 je +2. A teď to sečteme. x^2 mínus x^2 se vyruší. -3x plus 2x je rovno -x. A pak můžeme přepsat tuto horní dvojku. A zbylo nám (-x plus 2) a zatím jsme dělili pouze proměnnou x. A kolikrát se vejde (x mínus 2) do (-x plus 2)? x se vejde do -x mínus jedenkrát. Píši mínus jedna. Ukáživám to zde: -x děleno x je -1. Tyto členy se vyruší. A máme -1 krát (x mínus 2) je ... -1 krát x je -x. A -1 krát -2 je +2. A chceme odečíst toto od tohoto jako při dělení s čísly. A to je to stejné jako přičítání převráceného čísla. Takže oba členy vynásobíme -1 a pak je příčteme. -x krát -1 je x. A 2 krát -1 je -2. Tyto členy se vyuší a také tyto členy se vyruší. A nemáme žádný zbytek. Výsledkem dělení je tedy (x mínus 1). A můžeme si to ověřit pokud vynásobíme (x mínus 1) krát (x mínus 2). Měli bychom dostat tento výraz, který jsme dělili. Pojďme to zkusit. Vynásobíme (x mínus 1) krát (x mínus 2). Vynásobíme -2 krát -1 a to je +2. -2 krát x a to je -2x. Teď vynásobíme x krát -1 a to je -x. A x krát x je x^2. A teď všechny členy sečteme. x^2 plus ... -2x mínus x je -3x. A 2 plus nic je jen 2. A máme opět stejný polynom.
video