Algebra: Kvadratické rovnice
Přihlásit se
Algebra: Kvadratické rovnice (18/20) · 1:45

Hledání chyb v řešení rovnice - příklad Hledání chyb v řešení kvadratické rovnice.

Navazuje na Algebra: Polynomy.
Meredith řeší za domácí úkol následující úlohu, 2 krát (x plus 4) na druhou se rovná 242. Vyřešila úlohu tak, jak vidíme níže. Jednotlivé kroky vidíme právě tady. Když přišla druhý den do školy, učitel jí řekl, že řešením je x = 7 a také x = -15. Ona má pouze x = 7. Ve kterém kroku udělala chybu? První krok... doporučuji vám zastavit si video a pokusit se to zjistit sami dřív než než to vyřeším já. Podívejme se tedy na první krok. Zbavila se 2 vydělením levé strany dvojkou a vydělila správně. Nelze vydělit pouze jednu stranu. Musíte vydělit obě strany, aby se zachovala rovnost. Vydělila proto také 242 dvěmi, takže to je správně. Krok číslo jedna dává smysl. A potom chtěla... místo (x + 4) na druhou chtěla získat jen (x+4). Pokusila tedy se odmocnit obě strany. Řekla si: Podívej, odmocnina z (x + 4) na druhou je (x + 4) a odmocnina ze 121 je 11. A právě tady udělala malou, ale velmi velmi velmi zásadní chybu. Protože pokud se něco na druhou rovná 121, znamená to, že to něco může být kladná nebo záporná odmocnina ze 121. Číslo, které umocňujeme, může být plus 11, protože plus 11 na druhou je 121, nebo (x + 4) může být -11, protože -11 na druhou je také 121. Tedy v tomto řádku by mělo být (x + 4) se rovná plus nebo mínus 11. a proto vynechala jedno z řešení rovnice. Chybovala tedy ve druhém kroku. Měla brát v úvahu kladný i záporný výsledek odmocniny. Tak, a máme to správně.
video