Algebra: Kvadratické rovnice
Přihlásit se
Algebra: Kvadratické rovnice (6/20) · 11:52

Rozklad kvadratických polynomů Rozklad kvadratických polynomů, v příkladech typu: 3a^2 - 24ab + 48b^2

Navazuje na Algebra: Polynomy.
Takže máme příklad 44. Stojí tu - rozložte na součin: 3 a na druhou mínus 24 ab plus 48 b na druhou. Pokud Vás matou ty áčka a béčka namísto x představme si v tomto případě, jako by tu bylo x na druhou. Prostě o tom přemýšlím stejně, jakoby tu bylo x na druhou mínus nějaké číslo krát x plus nějaké jiné číslo. Takže si to tak představte. Netrapte se tím, pokud Vás to plete. První věc, kterou udělám, je, že se zbavím koeficientu, v tomto případě u a na druhou. Podívejme se, jestli můžeme vytknout konstantu. Samozřejmě, že ano. Všechny členy jsou dělitelné 3mi. 3 je dělitelná 3mi, 24 je dělitelné 3mi a 48 je dělitelné 3mi. Takže můžeme vytknout 3ku, takže to udělejme. Takže se to rovná 3 krát a na druhou mínus 8ab. 24 děleno 3mi je 8 a předtím je mínus. Plus 48 děleno 3mi. Můj mozek je moc rychlý. 48 děleno 3mi je 16 b na druhou. Teď, abychom to rozložili, musíme si to představit, jakoby to byla dvě čísla, představte si to. Nechte mě to trochu upravit. Pokud se na to podíváme jako na nezávislou proměnnou nemusíte to dělat, ale já to chci ukázat názorně. 3 a na druhou mínus 8b krát a plus 16b na druhou. Takže se na a na druhou díváme jako na proměnnou x, takže nyní máme tvar polynomu, který už byste měli doufejme dobře znát Jen si musíme představit, OK, jaká dvě čísla, mají součet mínus 8b a součin 16b na druhou? Takže na začátek, číslo bude očividně násobkem b. Protože pokud sčítám b, dostanu b. A pokud umocňuji, dostanu b na druhou. A to mě přivádí k myšlence, že je to stejné číslo, jen použité dvakrát. Jinak by bylo divné, dostat tady druhou mocninu. Takže hledané číslo, zeptejte se, OK, dvojnásobek jakého čísla je mínus 8 a jeho mocnina je 16? Mínus 4, že? Mínus 4 mínus 4 je mínus 8. Mínus 4 na druhou je 16. Takže hledané číslo je mínus 4b, že? Mínus 4b. b, tohle je b. Plus mínus 4b je rovno mínus 8b. A mínus 4b na druhou je rovno 16b na druhou. Takže to můžeme rozložit jako 3 -- ještě změním barvu. 3 krát. Řekli jsme, že to číslo je mínus 4b. Když ho zdvojnásobíme, dostaneme mínus 8b. A umocníme na druhou, dostaneme toto. Takže to je a mínus 4b krát a mínus 4b. A správná odpověď je C. Další příklad, 40 -- nepřeskočil jsem 45? Přeskočil. Takže sem vložím 45. Příklady nemůžeme přeskakovat. 45. Vložím ho sem. OK. Možná je pod tímhle. Zkusím to smazat. Koukněte na to. Dobře, teď můžu vložit 45 a jsme připraveni jít na to. Které jsou činitely x na druhou mínus 11x plus 24. Jsou dva způsoby jak to udělat. Buďto to můžete prostě rozložit. To je ten jednodušší způsob. Nebo testovat na nuly. Ale my to prostě rozložíme. Takže hledáme -- ok, prostě -- x na druhou mínus 11x plus 24. Takže jako v předešlém příkladu, hledáme dvě čísla, jejichž součet je mínus 11 a součin plus 24. Takže napřed, pokud je vynásobím, a dostanu plus 24, musí být buď obě kladná nebo obě záporná. Protože je toto záporné, tak obě musí -- Myslím tím, že obě nemohou být kladná. Nemůžete sečíst dvě kladná čísla a získat číslo záporné. Takže máme co do činění s dvěma zápornými čísly. Takže nevyhnutelně, jaká dvě záporná čísla, když sečtu, vyjde mínus 11, a když vynásobím, vyjde 24? Doufejme, že vás napadlo 8 a 3. Protože mínus 8 plus mínus 3 je rovno 11. Je to tak. A mínus 8 krát mínus 3 je plus 24. Takže to může být rozloženo jako x mínus 8 krát x mínus 3. Podívejme se, jaké máme možnosti, máme tady x mínus 3. A pochopitelně se nenechte zmást. Kdyby tady stálo vyřešte rovnici, že? Tohle je pouze výraz. Rovnice se z něj stane, pokud přidáme znaménko rovná se. Teď to můžeme položit rovno nule, a hledat kořeny, které vyhoví rovnici. A řešení nemohou být mínus 8 a mínus 3. Řešením je to, co udělá tento výraz roven nule. Takže to může být x rovno 8, které vynuluje tuto část nebo x rovno 3, které vynuluje tuto část. Tak či onak, tohle je odbočka, a ne to, co po Vás chtěli v zadání. Jde o to, že lidi si to často pletou. OK, 46. Která z možností je úplným rozkladem 9t na druhou plus 12t plus 4? Ok, tohle je zajímavé, protože hned když se podívám na čísla, není tady žádné, které mohu jen tak vytknout. 9, 12 a 4 nemají žádný společný násobek, takže si to nemůžu takhle zjednodušit. Takže to budeme muset udělat trochu složitěji. Nejlépe začít tím, že cokoli je u t na druhou, je pravděpodobně -- tento celý výraz, pokud se snažíme ho rozložit na dva činitele nebo jeden činitel, tohle bude první člen toho kvadratického členu. Takže máme co do činění s něčím jako 3t. Prostě hledám druhou odmocninu z 9 t na druhou. 3 t plus nějaké číslo. Řekněme plus a. Krát 3t plus b. A teď to můžeme jednoduše vynásobit a uvidíme, co se stane. Dobře, napřed se podíváme na nabízené možnosti. Můžeme prostě vynásobit toto a uvidíme, co se stane. Ale předstírejme, že ty možnosti nemáme a musíme to udělat v izolaci. Pokud jsme v izolaci, musíme to rozložit sami. Nemůžeme prostě vyzkoušet zadané možnosti. Pojďme na to. Takže pokud tohle vynásobíme, dostaneme 3t krát 3t, což je 9t na druhou. Teď 3t krát b, takže je to 3bt. Plus 3at plus ab. Takže tohle se zjednoduší na 9t na druhou plus. Teď co sčítáme? Podívejte se. Je tu 3 krát, a plus b, t. Takže to bude 3 krát, a plus b, t. Jednoduše jsem to sečetl a vytknul t a 3 -- plus ab. Tak teď to zkusíme dát dohromady, jo? Můžeme položit a plub b krát 3 rovno 12. Takže a plus b je rovno čemu? a plus b je rovno 12. Celý tento koeficient je roven 12. Takže a plus b, to musí být rovno 4. Protože 4 krát 3 je rovno 12. a plus b je rovno 4 a máme tu a krát b, které je taky rovno 4. Takže jediné čísla, které znám, které když sečtu vyjde 4 a když vynásobím vyjde 4 jsou 2 a 2. Obě čísla jsou 2. Takže kdybych to měl celé rozložit, dostanu 3t plus 2 samozřejmě na druhou. Protože oba činitele jsou stejné výrazy, a to je možnost A. Rychlejší způsob je to prostě vynásobit, a říct, to je to samé. Takže další příklad. Rozložte na součin 32 mínus 8z na druhou. Takže nad tím trochu zapřemýšlejme. První, co mě napadne je zkusit vytknout konstanty, které mají všechny členy společné. Takže to udělám. Takže 32 mínus 8z na druhou. Obě lze dělit 8, že? Takže vytkneme 8. A já vlastně můžu vytknout mínus 8, a ukážu proč to dělám. Protože mám radši, když je z na druhou kladné. Takže vytkněme mínus 8. A tady máme mínus 8. Vy jste to udělat nemuseli. Mohli jste vytknout jenom 8. Kolik je 32 děleno mínus 8? Mínus 4. A pak mínus 8z na druhou děleno mínus 8 je plus z na druhou. A tak to upravíme, takže to bude mínus 8, krát z na druhou mínus 4. A teď to zopakuji, protože tohle je test z Algebry 1, takže Vám to možná není úplně zřejmé. Ale obecně, pokud vidíte něco jako toto, a plus b krát a mínus b -- a to by mohlo být dobré cvičení pro Vás, to vynásobit. Takže tohle je rovno a na druhou mínus b na druhou, protože prostřední členy se vyruší. A tohle je dobré cvičení pro Vás. Má to tu stejnou vlastnost. Tohle je a na druhou mínus b na druhou. Je to čtvercové číslo. Takže pak tohle může být rozloženo jako mínus 8 krát tohle je a na ruhou mínus b na druhou. Takže můžeme říct, že a je z a b je 2. Protože pak máme z na druhou mínus 2 na druhou, což je 4. Takže pokud a je z, tak je to z plus 2 krát z mínus 2. Tohle je asi nejčastější, s čím se setkáte u velkého množství příkladů na rozklad na činitele. Uvidíte něco, co má tento vzorec, a na druhou mínus b na druhou, a měli by jste to umět lehce rozpoznat. Měli byste umět také dokázat, že toto je totéž jako a plus b krát a mínus b. Nebo v tomto případě z plus 2 krát z mínus 2. A to je z mínus 2. Takže to je zajímavé. Nevidím přesně, co jsme napsali. Já mám a mínus 8, ale chceme z plus 2 a z mínus 2. Ale tohle tady nemají. Co tady ale mají je tohle -- nechte mě to přepsat. Nemají tady nic takového, ale možná mají -- možná chtějí mínus vynásobit jedním z těchto členů, takže co můžeme udělat je vynásobit mínus, protože násobení je asociativní. Nezáleží v jakém pořadí ho děláte. Takže to můžeme přepsat jako 8 krát z plus 2 krát mínus 1 krát z mínus 2. A to se stane 8 krát z plus 2. To není mínus 1, je to krát mínus 1. Krát co? Mínus z plus 2. A teď si myslím, že tu taková možnost je. Správně. Takže to můžeme přepsat jako 8 krát 2 plus z -- jenom to trošku upravím -- krát 2 mínus z. A teď je to možnost B. Ve skutečnosti, pomocí možností, které nám dali by bylo asi jednodušší ze začátku jen vytknout 8 a ne mínus 8. A dostali byste se rovnou k 2 plus z krát 2 mínus z. Ať tak, či onak, uvidíme se v dalším videu.
video