Algebra: Kvadratické rovnice
Přihlásit se
Algebra: Kvadratické rovnice (9/20) · 3:19

Řešení kvadratických rovnic rozkladem - př.2 9x^2 - 42x + 29 = -20

Navazuje na Algebra: Polynomy.
Řešme tuto rovnici pro x. Máme 9x na druhou minus 42x plus 29 rovná se -20. Mohli byste být v pokušení, pustit se rovnou do rozkladu levé strany, jímž byste získali součin dvou lineárních členů a celé by se to rovnalo 20. No ale když se nad tím zamyslíte, moc by nám to nepomohlo. Součin dvou lineárních členů je užitečný pouze, pokud se rovná 0. Jen pak můžete říct, že jeden či oba se musí rovnat 0. Nic takového nemůžete říct, pokud se jejich součin rovná 20. První věc tedy, jíž potřebujeme dosáhnout, není rozložit levou stranu, ale dosáhnout, aby se pravá rovnala 0. Potřebujeme 0 na jedné straně rovnice a nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je přidat 20 k oboum stranám. Pokud přidáme 20 k oboum stranám, dostaneme na levé straně 9x na druhou minus 42x plus 49 a to se rovná 0. Nyní tedy máme kvadratický výraz rovnající se 0. Máme pěknou kvadratickou rovnici a můžeme začít rozkládat tohle na levé straně. Mohli bychom rozkládat pomocí vytýkání, ale něco by vás mohlo okamžitě praštit do očí. Čísla jako 9 či 49, jsou mocniny přirozených čísel. Takže možná celý tento výraz je mocninou nějakého lineárního členu. Chvilku nad tím uvažujme. 9x na druhou je 3x to celé na druhou. A 49 je 7 na druhou nebo -7 na druhou. A teď, -42 -- 3 krát 7 je 21 21 krát 2 je 42. Ale když teď z tohoto uděláme -7, protože -7 tu také funguje, -7 na druhou je také 49. Pak 3 krát -7 krát 2 je -42. Hned to zapíši. 42 je 2 krát 3 krát -7. Vychází nám tedy, že se jedná o druhou mocninu lineárního členu. Levou stranu rovnice, můžeme zapsat jako 3x minus 7 -- můžeme ji zapsat jako 3x minus 7 krát 3x minus 7, nebo prostě 3x minus 7 to celé na druhou. A to celé se rovná 0. Máme tedy jenom jeden výraz rovnající se nule krát ten samý výraz. Jediný způsob, aby se to celé rovnalo 0, je aby tento výraz by roven 0. 3x minus 7 se musí rovnat 0. Nyní můžeme vyřešit pro x. Přičtěmě 7 k oběma stranám této rovnice. Tím dostaneme 3x, toto se vyruší, rovná se 7. Vydělme obě strany 3 a dostaneme x rovná se 7 třetin. x rovná se -- jen to sem napíšu -- x rovná se 7 třetin.
video