Algebra: Kvadratické rovnice
Přihlásit se
Algebra: Kvadratické rovnice (5/20) · 9:12

Řešení kvadratických rovnic pomocí rozkaldu Solving a quadratic by factoring

Navazuje na Algebra: Polynomy.
Vítejte u řešení kvadratických rovnic rozkladem. Začněme řešením několika příkladů. Řekněme, že máme funkci f(x), která se rovná: x na druhou plus 6x plus 8. Kdybychom vynesli funkci f(x) do grafu, vypadala by nějak takhle. Nevíme jak bude přesně vypadat, ale bude to parabola a bude protínat osu x na dvou místech, tady a tady. A naším úkolem je teď zjistit... polohu těchto dvou bodů. Když funkce protíná osu x, znamená to, že se funkce f(x) rovná nule. Protože tohle je funkce osy x, podobně jako u osy y. Tady je funkce f(x) nula. Abychom vyřešily tuhle rovnici, položíme f(x) rovno nule... a dostaneme x na druhou plus 6x plus 8 se rovná 0. Tato rovnice může vypadat jednoduše, ale x na druhou nám ji trochu ztíží, můžete si to zkusit sami. Takže si tenhle výraz, rozložíme. Řekneme, že x na druhou plus 6x plus 8, může být zapsáno jako: x plus něco krát... x plus něco. Tyto výrazy se rovnají samy sobě a také 0. V tomhle videu vám ukážu pouze systematický... nebo někdo by řekl mechanický postup. V jiném videu vám ukážu proč tento postup funguje. Možná bude stačit vynásobit výsledné výrazy, ke kterým se dostaneme, a sami uvidíte jak to funguje. Metoda, kterou použijeme je, že se podíváme na koeficient x-ového členu, 6. A řekneme si. Součet kterých dvou čísel, nám dá 6? A násobek kterých dvou samých čísel, nám dá 8? Zamysleme se nad děliteli 8. Jsou to 1, 2, 4 a 8. Dobře, 1 krát 8 je 8, ale 1 plus 8 je 9. To nevychází. 2 krát 4 je 8, a 2 plus 4 je 6. Tohle vychází. Můžeme říci že: (x plus 2) krát (x plus 4) rovná se 0. Pokud se násobek dvou výrazů, nebo dvou čísel rovná 0, znamená to, že jedno z nich, nebo obě... jsou 0. Takže teď můžeme říci, že x plus 2 rovná se 0, a/nebo x plus 4 rovná se 0. Tohle je velmi jednoduchá rovnice. Od obou stran odečteme 2 a vyjde nám: x rovná se -2. A tady to je x rovná se -4. A pokud dosadíme jeden z těchto výsledků... do původní rovnice, vidíme že to funguje. Zkusíme to s -2... a -4 nechám na vás. Takže -2 na druhou plus 6 krát... -2 plus 8. -2 na druhou jsou 4, mínus 12(6 krát -2), plus 8 A to se zcela jistě rovná 0. A pokud uděláte to samé s -4, uvidíte, že to také funguje. A možná si říkáte, vau, to je zajímavé. Tohle je rovnice, která má 2 řešení. Když se nad tím zamyslíte, dává to smysl, protože... graf f(x) protíná osu x na dvou různých místech. Dáme si další příklad. Řekněme že mám funkci f(x) rovná se 2x na druhou... plus 20x plus 50. Pokud chceme zjistit, kde protíná osu x, položíme si f(x) rovno nule, a prohodíme levou... a pravou stranu rovnice. Takže máme: 2x na druhou plus 20x plus 50 rovná se 0. To, co je odlišné od minulého příkladu, je že koeficient x na druhou je zde 2... místo 1, a já mám rád když je to 1. Proto si vydělíme celou rovnici, pravou... i levou stranu, dvěma. Dostaneme: x na druhou plus 10x plus 25 rovná se 0. Vše co jsem udělal bylo, že jsem vynásobil rovnici jednou polovinou, což je to samé jako dělení dvěma. A samozřejmě 0 krát jedna polovina je 0. Teď je čas zopakovat postup z minula, a možná si to chcete zastavit, a zkusit sami. Řekneme že: (x plus něco) krát (x plus něco)... rovná se 0, a součet těchto dvou neznámých... by měl být 10, a jejich násobek... by měl být 25. Jaké máme dělitele 25? 1, 5, 25. 1 krát 25 je 25 1 plus 25 je 26, ne 10 5 krát 5 je 25, a 5 plus 5 je 10, takže 5 vychází. Ukázalo se, že obě tyto čísla jsou 5. Takže x plus 5 rovná se 0, nebo x plus 5 rovná se 0. Stačí když to napíšete jen jednou. Takže x rovná se -5. Jak myslíte že to bude vypadat v grafu? Řekl jsem vám, že tyto rovnice mohou protínat osu x... na dvou místech, ale tady máme jen jedno řešení. Tohle řešení bude vypadat následovně. Když je x rovno -5, budeme mít parabolu, která se dotýká osy x přímo zde, a pak se vrací nahoru. A namísto protínání osy x na dvou místech... se nám dotýká tady, kde je x rovno -5. A teď jako cvičení, ať vidíte že vám nelžu, zkusíme roznásobit x plus 5 krát x plus 5, jen abyste viděli, že se rovná to co se rovnat má. Řekli jsme si, že tohle je stejné, jako x krát (x plus 5)... plus 5 krát (x plus 5). x na druhou plus 5x plus 5x plus 25. A máme x na druhou plus 10x plus 25. Takže se nám to rovná. A ještě znovu říkám, že udělám jiné video, ve kterém tohle vysvětlím trochu víc. Přidáme si ještě jeden příklad. A tenhle příklad, bude stát za to. Vyřešíme si: x na druhou mínus x mínus 30 rovná se 0. Znovu, dvě čísla, součet nám dá... tento koeficient, to je -1. Můžeme říct, že tyhle čísla jsou A plus B rovná se -1... a A krát B se rovná -30. Dobře, jaké máme dělitele 30? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Tady je to zajímavé. Protože A krát B je -30, jedno z těchto čísel... musí být záporné. Obě čísla nemohou být záporná, protože kdyby byla, tak by tohle bylo +30. A krát B je -30. Řešením musejí být dva z těchto dělitelů... a jejich rozdíl by měl být -1. Když se na ně koukneme, tak po jejich spárování, dá součin vždy 30. Ale jedině 5 a 6 mají rozdíl 1. A protože to je -1 (vím o tom... že postupuji velmi rychle, udělám více příkladů) rozklad bude (x mínus 6) krát (x plus 5)... rovná se 0. Jak jsem na to přišel? -6 krát 5 je -30 -6 plus 5 je -1 Funguje to. A čím více uděláte těchto cvičení ( Vím... právě teď je to trochu matoucí) bude to dávat mnohem více smysl. Dostanete x rovná se 6 nebo x rovná se -5. Myslím, že teď jste připraveni zkusit pár... rozkladů kvadratických rovnic sami, a já udělám nějaká další videa, až si trochu víc procvičíte praktické problémy. Bavte se.
video