Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (25/42) · 9:46

Algebra: Směrnice přímky 2 Druhá část počítání směrnice přímky.

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
video