Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (14/42) · 2:23

Zkouška toho, zda nějaká relace je funkcí. Testing if a relationship is a function

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Otázka zní: Reprezentují body zobrazené na grafu funkci? Aby body reprezentovaly funkci, každý bod na ose X může mít pouze jednu funkční hodnotu na ose Y. Takže pokud se podíváme zde, máme vyznačeny body -1 a 3, takže máme bod [-1,3]. Pokud předpokládáme, že tohle je osa X a tohle osa Y (osa funkčních hodnot funkce), a já zatím pouze hádám, že je to funkce, teď ještě nevím zda opravdu je, nebo ne, tento bod nám říká, že pokud dosadíme -1 do naší funkce, nebo to, co může být funkce, nebo relace, vyjde nám 3. Říká nám to, že funkční hodnota v bodě -1 se rovná 3. Prozatím to vypadá, že je to funkce. Dosadíme -1 a vyjde nám 3. Potom zde vidíme, že pokud dosadíme za x 2, tak funkční hodnota v bodě x=2 se rovná -2. Toto je bod [2,-2], takže to stále vypadá, že je to funkce. Pokud dosadíme za x 2, funkční hodnota nám vyjde -2. To vypadá dobře. Podívejme se na další hodnotu. Toto je bod [3,2]. Takže ještě jednou, to nám říká, podívejte, pokud dosadíme x=3 do funkce, funkční hodnota v bodě 3 se bude rovnat 2. To je rozumné. Zatím zde nemáme žádný důvod předpokládat, že tyto body nereprezentují funkci. Teď, pokud dosadíme za x do funkce 4, co dostaneme? Nakresleme si to ve fialové. Takže co se stane, pokud dosadíme do mé funkce 4? Toto je 4. Dobře, podle těchto bodů, zde jsou 2 body, které odkazují na 4. Můžu to zakreslit jako bod [4,5]. Takže nám to říká, že pokud dosadíme do funkce za x 4, výsledek bude 5. Ale také nám to zároveň říká, že pokud dosadíme 4, dostaneme ve výsledku taktéž -1, protože zde je bod [4,-1]. Takže to nemůže být funkce. Nemůže to být funkce proto, že pokud dosadíme do funkce nějaké číslo, nemůže pro něj dostat dvě funkční hodnoty. A to můžete vidět právě zde. Můžeme si to lehce ověřit. Podívejte, pro jednu hodnotu, mám dva body v této relaci. Takže to nemůže být funkce. Takže to není funkce! Dám tam vykřičník.
video