Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (33/42) · 9:06

Úvod do inverzních funkcí Úvod do inverzních funkcí, co to je a jak se určují.

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Co se stane s funkcí po převedení Co se stane s funkcí po převedení na inverzní funkci? Začneme snadnou funkcí. Máme funkční hodnotu v bodě x, která se rovná 2x + 4. Pokud vezmu funkční hodnotu v bodu 2, bude to 2*2+4=8. Hodnota v bodu 3 bude 2*3+4=10. 6+4. Ukažme si to trochu více do hloubky. Ukažme si to trochu více do hloubky. Existují body, které mohu dosadit do funkce. To jste asi už zaznamenali. Je to definiční obor. Je to množina všech věcí, které mohu dosadit do funkce. V tomto definičním oboru, 2 a 3 jsou tady, do této funkce můžete dosadit jakékoliv reálné číslo. Bodou zde všechna reálná čísla, kreslím to jen pro lepší představu. Jaká bude funkční hodnota funkce f v bodu 2? Jaká bude funkční hodnota funkce f v bodu 2? Když dosadíme do funkce číslo 2, výsledná hodnota bude 8. Odkazuje to od 2 k 8. Nakreslím další množinu, která bude obsahovat možné výsledné hodnoty. která bude obsahovat možné výsledné hodnoty. Je to obor hodnot. Ve videích s lineární algebrou jsou popsány odbornéjší názvy, ale tohle je množina všech hodnot, které vyjdou. Když dosadím do funkce 2, výsledkem bude číslo 8. Nakreslím to. Jdeme od 2 k 8. A to vypočítá tato funkce. A to vypočítá tato funkce. Odkazuje nás od 2 k 8. Toto se rovná funkční hodnotě v bodu 2. Stejný postup. Číslo 3 vede k výsledku 10. Tvoří spojení. Funkce nás vede od 3 k 10. Nyní zajímavá otázka. Existuje způsob, jak se vrátit od 8 zpět k 2, nebo od 10 zpět k 3? Nebo půjde o jinou funkci? Je zde inverzní funkce k této funkci, která povede zpět? Vezme nás od 10 zpátky ke 3? Vezme nás od 10 zpátky ke 3? Je to inverzní funkce k funkci f, tento zápis nás vezme zpátky od 10 k hodnotě 3. Lze to udělat? Pokud bychom do inverzní funkce k f dosadili 8, dovede nás ke 2? (Pokud bychom do inverzní funkce dosadili 8, dovede nás ke 2?) Zdá se to složité. Je to ale vlastně velmi jednoduché, a jakmile tuto funkci vyřešíme, bude to jasnější. Původní funkce vedla od 2 k 8, inverzní povede od 8 ke 2. Můžeme stanovit, že y=f(x) (y se rovná funkční hodnoté funkce f v bodu x). y=f(x) (y se rovná funkční hodnoté funkce f v bodu x). y=f(x) a to je 2x+4. Takže y = 2x + 4, to je původní funkce. Takže y = 2x + 4, to je původní funkce. Dosadím x a dostanu y. Ale půjdeme na to jinak. Chceme dosadit y a dostat x. Musíme určit x po dosazení y. Jdeme na to. Pokud odečteme 4 od obou stran rovnice, dostaneme y - 4 = 2x, pokud to vydělíme 2, budeme mít y/2 - 2 = x. Když přehodíme strany, můžeme napsat, že x = 1/2y - 2. že x = 1/2y - 2. Máme nyní funkci, která po dosazení x vydá hodnotu y. Máme nyní funkci, která po dosazení x vydá hodnotu y. Chceme z těchto hodnot vytvořit funkci, která nás dovede k x. Toto se rovná funkční hodnotě v bodu y v inverzní funkci. Toto se rovná funkční hodnotě v bodu y v inverzní funkci. Toto se rovná funkční hodnotě v bodu y v inverzní funkci. Napíšu to lépe. Pro inverzní funkci je obor hodnot definiční obor. Pro inverzní funkci je obor hodnot definiční obor. Funkční hodnota inverzní funkce v bodu y je y=1/2y-2. Začali jsme s původní funkcí y=2x+4, z té jsme definovali x, potom jsme definovali y, z té jsme definovali x, potom jsme definovali y, takže toto je inverzní funkce k funkci f(y). takže toto je inverzní funkce k funkci f(y). Tady je. Můžeme funkci přepsat tak, že nahradíme x za y. že nahradíme x za y. Takže vznikne f-1(y) = 1/2x - 2. Takže vznikne f-1(x) = 1/2x - 2. Stačí vyřešit x a to potom zaměnit za y. Stačí vyřešit x a to potom zaměnit za y. Takhle to je nejjednodušší. Chci ukázat, co se stane s oběma funkcemi při zakreslení do grafu. Nakreslím tu rychle trochu nepřesný graf. Nakreslím tu rychle trochu nepřesný graf. Poté budeme řešit různé příklady, ale chtěl bych, abyste pochopili hlavní myšlenku. abyste pochopili hlavní myšlenku. Funkce vás vezme z definičního oboru do oboru hodnot, Funkce vás vezme z definičního oboru do oboru hodnot, inverzní funkce naopak, pokud to jde. Takže nakreslím graf. Nakreslím jednu osu tady a druhou tady. U první funkce y=2x+4 bude y 1, 2, 3, 4, a sklon bude vypadat takto. bude y 1, 2, 3, 4, a sklon bude vypadat takto. (takže v bodu 2 - bude to něco jako - ten graf - nakreslím to trochu lépe) Takže graf původní funkce bude vypadat takto. A jak bude vypadat tahle? Jaká bude inverzní funkce k funkci f(x)? Vypočítali jsme x, poté jsme vyměnili x a y. y je rovno inverzní funkci k f(x) y bude -2 (1,2) a sklon 1/2. Sklon bude vypadat takto. Nakreslím to. Bude to takhle. Jaká je souvislost? Zdá, jako by spolu nějakým způsobem souvisely. Bude to jasnější, když nakreslím graf y=x. Bude to jasnější, když nakreslím graf y=x. Ten bude tady. Udělám to čárkovaně. Udělám to čárkovaně. Je zde vidět jak se obě funkce odráží v grafu y=x. Snad to dává smysl. Dejme si jednoduchý příklad. Dejme si jednoduchý příklad. V původní funkci platí f(0)=4. Odkazuje od 0 ke 4. Inverzní funkce naopak, takže f-1(4)=0. Ta odkazuje od 4 k 0. Což jsme čekali. Funkce nás vede od x k y, ty jsme poté přehodili. Vznikla inverze. Proto to odráží graf y=x. V tomto příkladu, kde nás funkce vezme od 0 ke 4, (vezmu správnou barvu), když vede od 0 ke 4, je to f(0)=4, inverzní funkce nás vezme od 4 k 0. Vezme nás zpět od 4 k 0. Tady je to vidět. Když sem dosadíte 4, vyjde 0. V dalších videích bude spousta příkladů, které vám pomohou porozumět.
video