Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (8/42) · 5:36

Rýsování grafu jednoduché funkce V tomto videu budete mít možnost zhlédnout obecný postup, jak rýsovat grafy jednotlivých lineárních, ale i jiných funkcí.

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Máme za úkol načrtnout graf funkce f(x): 5x - 4 Uděláme to tak, že si vybereme nějaké body z definičního oboru a uvidíme, jakých hodnot bude funkce nabývat. Poté už jenom tyto body naneseme a následně je spojíme a uvidíme co nám vznikne. Samozřejmě je zde mnoho dalších způsobů, jak funkci narýsovat, ale toto je ten nejjednodušší a nejzákladnější způsob. Takže, pokud se podíváte na tuto funkci, tak zjistíme, že je definována pro všechna reálná čísla, takže nijak nemusíme omezovat definiční obor a můžeme si vybrat za "x" libovolné reálné číslo. Já radši vezmu čísla, která jsou malého rozsahu, aby se daly jednoduše nakreslit. Prostě nezvolíme čísla, jako třeba, 8 miliard, které by se nám opravdu špatně hledalo! :) Takže si uděláme takový jednoduchý "papír", na který budeme rýsovat graf toto je osa x a toto je osa y nebo to taky může být osa y=f(x). Je jenom na Vás, jak si ji pojmenujete Takže si zvolím libovolné "x", které dosadím do předpisu funkce a zjistím, jakých hodnot nabývá y a výsledek poté nanesu na osy y. Pojďme si nakreslit tabulku s několika hodnotami Řekněme, že toto jsou hodnoty x a toto je f(x) můžu také říci, že toto jsou hodnoty y, které jsou rovny f(x) Tak začínáme, zkusím čísla -2, -1, 0, 1 a 2 Takže začneme s -2 Jestliže je x rovno -2, jaká je f(x) No přeci f(x) se rovná 5 krát - 2 mínus 4 takže 5 krát - 2 mínus 4 což se rovná -10 mínus 4 = - 14 Takže si to nanesu do grafu Budu muset trošku upravit měřítko a trošku si prodloužit osu y, abych mohl jít hodně dolů. Dovolte mi tedy, abych toto smazal a o trochu prodloužil protože si myslím, že dostaneme mnoho záporných hodnot, když už jsem se dostal až na - 14 takže mi dovolte, abych se posunul níž a vyznačil zde nějaké body. Řekněme, že toto je - 5, tohle - 10, a tohle - 15, tohle by mohlo být 5 a tohle zase 10. Tedy, když je x rovno - 2 f(x) je rovna - 14 Což je zhruba někde tady, takže tohle je bod -14 takže hned tady je bod [-2; - 14] Který jsme dostali díky tomuto výpočtu. Takže zkusíme nějaký jiný bod, třeba - 1 Když x je -1, f(x) je 5 krát - 1 mínus 4 5 krát - 1 je -5 mínus 4 je - 9. Takže když x je - 1 f(x) je -9 -9 je zhruba tady. Takže tohle je bod - 9 a tohle je bod [-1 ;-9]. Tento bod je taky na grafu f(x) Nyní zkusíme nulu. Když je x 0, f(x) by mělo být 5 krát 0 mínus 4 To je jenom 0 mínus 4, což se rovná - 4 Takže když x je 0, f(x) se rovná - 4. Tady je zhruba - 4 A náš bod je přímo tady [0; - 4] . Tak, budeme pokračovat! Podíváme se, co se stane, pokud je x rovno 1 Když je x rovno 1, f(x) je rovno 5 krát 1 mínus 4. 5 krát 1 je 5, mínus 4 se rovná 1. Takže dostaneme bod o souřadnicích [1; 1], který je zhruba zde ano, toto je bod [1; 1]. A zkusíme ještě jeden bod. Podíváme se, co se stane, pokud se x rovná 2. Poté f(x) se rovná 5 krát 2 mínus 4, což je 10 mínus 4, což se rovná 6. Takže pokud se x rovná 2, f(x) se rovná 6. Což je zhruba někde tady. Přímo zde je 6, takže tohle je bod [2; 6]. Takže nyní jsme si nanesli pár bodů z definičního oboru, nejsou to sice všechny body definičního obrou, ale i přesto už máme dostatek bodů ke spojení, abychom viděli, jak bude vypadat graf. Jestliže body spojíme, uvidíme, že se nám vytváří přímka. Takže pokud body spojíme, bude to vypadat nějak takhle, v podání mé třesoucí se ruky to sice vypadá trochu stočeně, ale měla by to být úplně rovná přímka. Pokud bych to měl na dobrém papíru a měl po ruce pravítko, opravdu byste viděli rovnou přímku, která by pořád a pořád pokračovala A aby bylo vše jasné, vybrali jsme si jenom nějaké body z definičního oboru, ale mohli jsme si vzít jakýkoli jsme chtěli, pokud by splňoval podmínku že je z oboru reálných čísel, takže, pokud se na to podíváme, řekněme, že tohle je 1,5 a jak můžete vidět, jestliže vezmete 1,5, f(1,5) by měla pasovat přímo sem na tuto přímku Pokud vezme f (-0,5), řekněme, že tohle je bod -0,5, takže, pokud byste nakreslili f(-0,5) Mělo by to být přímo tady na té přímce. Ale už máme hotovo! Nakreslili jsme funkci f(x) = 5x -4
video