Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (12/42) · 0:59

Jak číst předpisy funkcí - př.1 Understanding function notation (example 1)

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Funkce f(x) je definovaná jako f(x) = 49 - (x^2). Najdi hodnotu f(5). Když pracujete s funkcemi, musíte vzít vstupní hodnotu, v tomto případě je vstupní hodnotou číslo 5. Dosadíme ji do krabičky, která představuje naši funkci, a podíváme se na výsledek. Tady se říká, že naše funkce vezme vstupní hodnotu, umocní ji na druhou a výsledek odečte od 49. Hledáme f(5). Všude, kde je v zadání funkce 'x', jestliže se f(x) rovná tomuhle, všude, kde vidíme 'x', nahradíme 'x' vstupní hodnotou. f(5) se bude rovnat 49 minus… Místo 'x' na druhou napíšu 5 na druhou. Toto se tedy rovná 49 mínus 25. A 49 mínus 25 je 24. A máme to.
video