Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (13/42) · 1:10

Kdy je funkce kladná nebo záporná Čtení funkční hodnoty z grafu, podle kterého se určí, zda je funkce kladná nebo záporná.

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Níže je graf funkce f(x). Vyznačte interval, kde je f(x) méně než 0. Tak f(x), která je vyznačena na vertikální ose, tedy zde, - x je horizontální osa - to, že je f(x) menší než 0 v podstatě znamená, že graf je pod osou x. Takže funkce je záporná v intervalu tady a tady. Takže bych mohl umístit tento zvýrazňovač kamkoliv tady, nebo bych ho mohl dát kamkoliv tady. Dám ho třeba tady sem. Tak co? Mám to správně. Pojďme jich udělat ještě několik. Takže: níže je vyznačena funkce. Vyznačte interval, kde je f(x) větší než 0. Takže bych mohl zvolit tuto oblast, kde je funkce nad osou x, nebo tuto oblast, kde funkce pokračuje vysoko nad osu x. Jde dokonce úplně pryč z této stránky. Tak to zapíchněme třeba sem. Uděláme ještě jednu. Vyznačte interval, kde je f(x) větší než 0. Tak znovu, můžu označit třeba tuto oblast, kde je funkce nad osou x, nebo tuto, kde je funkce také nad osou x. Dám ho třeba sem. A je to!
video