Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (18/42) · 1:11

Grafické zobrazení funkce úměrnosti (příklad) Známe souřadnice několika bodů, které leží na přímce. Jaký je sklon této přímky?

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Grafické zobrazení funkce úměrnosti nám ukazuje tabulka. Máme tabulku s hodnotami x a y. Vidíme, že pokud je x rovno 0, y je také rovno 0. Máme i spoustu jiných bodů. Pokud je x rovno 3, y je 0,5. Když je x rovno 6, y je pak 1. A tak dále a tak dále. Pojďme si zobrazit jeden z bodů, který má celočíselnou hodnotu pro obě hodnoty. Když x je 6, když x je 6. Y je 1. Potřebujeme jen 2 body pro vytvoření přímky. Když to vykreslíme, pak se také ptáme jaký je sklon této přímky? Připomeneme si co znamená sklon. Jak se změní y při změně x. Zamyslete se nad tím, jak se změní y v závislosti na x. Tady třeba x změníme na 6. Tedy z 0 na 6. A y se tím pádem změní na 1. Naše změna v x znamená i změnu v y, což je definice sklonu. Když změníme y na 1, pak se x změní na 6. Vidíte, právě takhle. Změní se y na 1 a x na 6. Podívejme se na výsledek, máme to správně.
video