Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (9/42) · 2:23

Cvičení na interpretaci grafu Interpreting a graph exercise example

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Tento obrázek zobrazuje graf "y" jako funkce "x". Pod tím jsou nějaké úkoly. Máte doplnit tvryení na základě grafu funkce. Tato osa "y" je vertikální Horizontální osa je osa "x". Pojďme se na to podívat. Začneme s x = 0 a postupně budeme x zvyšovat. Co se pak bude dít s "y"? "y" se bude snižovat. "y" se sníží. Když se "x" zvýší, "y" se sníží. Sklon grafu je roven (doplňte) pro všechna "x" v intervalu od 0 do 3. Máme zjistit sklon mezi x = 0 a x = 3. Pokaždé, když se posuneme o 1 na ose "x", posuneme se i na ose "y". Mínus 1 na ose "y". Pohyb o 1 na ose "x" a zároveň o -1 na ose "y". Změna na ose "y" je tedy -1, kdykoliv je změna na ose "x" 1. Definice sklonu je změna na ose "y" děleno změna na ose "x", takže to bude -1:1. Takže -1. Vidíte. Kdykoliv se "x" zvětší o 1, "y" se o 1 sníží. Další příklad: pokud začneme na x = 3, y se (doplňte), kdykoliv "x" vzroste. Pokud začneme s x= 3, y poroste kdykoliv "x" poroste. Když "x" roste, "y" také. "y" se zvyšuje když se "x" zvyšuje. Další příklad: sklon grafu se rovná (doplňte) pro "x" mezi 3 a 5. Když "x" vzroste o 1, "y" vzroste o 3. Změna na ose "y" je 3, na ose "x" je to 1. Sklon je změna na ose "y" : změna na ose "x", což je 3:1. Takže sklon bude 3. Pokaždé, když se "x" zvýší o 1, "y" se zvýší o 3. Další příklad: pro "x" mezi x = 0 a x = 4, "y" je buď menší nebo rovno 0, větší nebo rovno 0, nebo rovno 0. Pro x = 0 a x = 4, "y" je menší nebo rovno 0. Zapíšeme tedy menší nebo rovno 0. Další příklad: pro x mezi x = 4 a x = 8, je "y" větší nebo rovno 0. Pojďme si ověřit, že jsme neudělali chybu. Zkontroluju odpovědi. Vše správně.
video