Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (4/42) · 1:16

Určování funkcí Podívejte se na následující tabulku a rozhodněte, jestli je y funkcí x.

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Je v následující tabulce 'y' funkce proměnné 'x'? Aby 'y' bylo funkcí proměnné 'x' pro každé 'x', které vložíme do naší "krabičky s funkcí", řekněme, že 'y' je funkce proměnné 'x', musíme získat právě jednu hodnotu 'y'. Pokud získáme více hodnot 'y', pak se může jednat o souvztažnost, ale nebude to funkce. Tedy, tohle je funkce. Máme-li případ, kdy po dosazení 'x' do "krabičky", dostáváme více hodnot 'y', pak se nejedná o funkci. Uvažujme nyní o této tabulce. Pokud se 'x' rovná 1, pak 'y' se rovná 1, ale když se 'x' rovná znovu 1, 'y' se najednou rovná 2. Takže zde máme případ, kdy dosadíme 1 do "krabičky s funkcí", a když dosadíme 1 do "krabičky s funkcí", dostáváme 'y' rovno 1 nebo 'y' rovno 2. Tudíž se určitě nejedná o funkci. Pro každé 'x', které dosadíme do funkce, musíme získat právě jedno 'y'. Zde dostáváme dvě hodnoty, takže tohle není funkce.
video