Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (7/42) · 12:52

Definiční obor a obor hodnot funkce

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Pojďme si projít několik vzorových problémů, které se poperou s funkcemi jejich doménami a rozsahy (definičními obory a obory hodnot) Jenom na připomenutí, funkce je jenom operátor řekněme, že tato funkce je f, toto je nejtypičtější písmenko pro funkce ... pracuje s nějakým vstupem v tomto případě bude vstup x a vytvoří nám nějaký výstup y. Nebo to můžeš vidět tak, že máš nějaký vstup x ten dáš do krabice s funkcí f, ona s ním něco udělá a vypadne y A množina hodnot, které můžeš vzít jako x se jmenuje definiční obor. Množina hodnot s kterými může f normálně pracovat je definiční obor. A množina hodnot y které f může vytvořit se jmenuje obor hodnot. S tímto na mysli pojďme zjistit definice funkcí pro každý z těchto problémů tady, těchto vzorových příkladů a zjistěme jejich definiční obory a obory hodnot. Tady. Dustinova odměna je 10 dolarů za hodinu napíšu to tady dole ... 10 dolarů za hodinu za sečení trávníku. Tak kolik si účtuje? Jako funkce času. Řekněme, že Dustinova odměna, jako funkce, říkejme jí d, jako Dustin Dustinova odměna, jako funkce hodin. Záleží to na hodinách. Vstup do naší krabice bude počet hodin, které pracoval Bude to stejné jako počet hodin krát 10. Bude to 10 krát ... tady krát už nenapíšu . Možná napíšu jen 10h. A samozřejmě nemůže pracovat záporný počet hodin, takže můžeme napsat h bude větší nebo rovno 0. Toto je definice naší funkce. Když řekneš, hej kolik dostane, když pracoval půl hodiny? Dáš půlku sem, což jednoduše nahradí toto h půlkou A uděláš 10 · 1/2 Napíšu to tady dole na stranu. Takže Dustinova odměna za půl hodiny. Dostane odměnu 10 ... kdekoliv uvidíš h nahraď ho 1/2 ... krát 1/2, a to je 5 dolarů. Toto je definice naší funkce. Jenom jsem ukázal příklad, jak ji použít. Pojďme najít definiční obor a obor hodnot. Já jsem tady řekl, že nemůže pracovat záporný počet hodin. Toto číslo, tato funkce, není definována když h je míň než 0 Takže můžeme říct není záporné. nezáporné A můžeme říct reálná čísla, která mohou být cokoliv včetně pí, e a všechno takové. Ale nemůžeš normálně odměnit někoho 10 · pí dolary. Taková částka není možná, to nemůže nikdo v reálném světě dostat, protože na konci dne to musíš zaokrouhlit na peny. (drobné od dolaru) Nemůžeš jim to skutečně účtovat. Takže jakékoliv číslo, které můžeš naúčtovat musí být racionální. Může být vyjádřeno jako zlomek. Takže můžeme vyloučit čísla jako e, pí a podobně. Takže pokud bychom chtěli být přesní, můžeme říct nezáporné racionální číslo. A toto jsou čísla, která mohou být vyjádřena jako zlomky, to je většina čísel, jenom ne ta čísla, která která nejsou periodická (pi, e) a tak. Takže nezáporné racionální číslo je to, co sem můžeš vložit. A obor hodnot, který je platný ... ještě jednou, jakékoliv číslo, které dáš jako h, vzpomeň, můžeš vložit jenom nezáporné hodnoty pro h, nezáporná racionální hodnota jako h, takže jakékoliv číslo dáš jako h, budeš mít kladnou hodnotu, jak moc naúčtuješ za 10h jako hodnotu funkce Takže ještě jednou, budeš mít nezáporné číslo a pokud vložíš racionální číslo sem, a bude vyjádřeno jako zlomek a vynásobíš ho 10, pořád to bude racionální číslo. nezáporné, racionální A pokud bys chtěl být skutečně mazaný, tak můžeš říct, jakékoliv číslo které může být vyjádřeno jako dolar. Na druhou stranu už se s tím nechci zabývat. Myslím, že už víte jak na to. Pojďme vyřešit další problémy. Tady máme Marii, která doučuje. Marie bere 25 dolarů za hodinu doučování matematiky, ale nejmíň bere 15 dolarů. Takže Mariina cena je funkce hodin. Bere 15 dolarů, pokud nebude odučených dost hodin. Takže 25 dolarů za hodinu, to máme, aby si vydělala 15 dolarů musí pracovat 15/25, to je 3/5 hodiny. Takže pokud její lekce je míň než 3/5 a víc nebo stejně jak 0, tak si vydělá 15 dolarů. Protože kdyby pracovala pouze 1/5 hodiny, účet by byl 5 dolarů, ale ona říkala, že má minimální cenu 15 dolarů. Takže bude mít cenu 15 dolarů až do 3/5 hodiny, to je 36 minut. A pokud bude h víc než 3/5, tak dostane odměnu 25 dolarů za hodinu. Bude mít odměnu 25 · h dolarů. Takže definice její funkce je právě tady. Teď, jaký je definiční obor? Definiční obor pro Mariinu účtovací funkci? Dobře, ještě jednou, toto je definované pouze pro nezáporná čísla. nezáporná čísla. A podle stejné logiky, kterou jsme použili tady, máme štěstí. Řekli jsme, aha, skutečně nemůže naúčtovat e hodin nebo pí hodin. Není reálné, aby to tak změřila. Všechno může být vyjádřeno jako zlomek. Například, dokonce 5, když řekneš 5 hodin, je pořád zlomek. Je to 5/1. Takže řekněme nezáporné racionální číslo. A jaký je obor hodnot pro její funkci poplatků nebo její účtovací funkci? Dobře, může to být nejmíň 15 dolarů. Nezáleží na tom jak dlouho, dostane nejmíň 15 dolarů takže to bude 15 dolarů nebo víc. Takže to bude racionální číslo větší nebo stejné jako 15 dolarů. Není tu možnost, že by dostala jenom 14 dolarů. A taky tu není možnost, že by dostala -1 dolar. Všechno bude víc nebo stejně jak 15. Takže teď máme tuto abstraktnější definici funkce. Takže teď můžeme použít skutečně jakékoliv číslo. Dobře nebudeme používat komplexní čísla, jenom reálné. Ale pojďme se podívat, jestli nás to omezí. Takže budeme mít f pro x. Přepíšu to, f pro x se rovná 15x -12. Takže, co bude definičním oborem? Jaký je náš definiční obor? Dobře můžu vzít jakékoliv reálné číslo x, tady, a jenom ho vynásobím 15 a odečtu 12. Můžu sem dát pí. Můžu sem dát odmocninu dvou. Můžu sem dát e. Můžu udělat všechny šílené věci. Takže jak jsem řekl, všechna reálná čísla. všechna reálná čísla. Pokud dám jako x jakékoliv reálné číslo dostanu platný výstup. A jaký je teda obor hodnot? Dobře, ještě jednou, toto může být libovolná hodnota tady. Můžu dostat zápornou hodnotu, když bude x dostatečně záporné. Budu od toho odečítat 12, ale mohu dostat libovolnou zápornou hodnotu. Můžu dostat nulu. Můžu dostat libovolnou kladnou hodnotu. Takže to můžou být všechna reálná čísla. Teď máme tuto funkci. Říkají f pro x rovná se ... zapomněli znamínko rovná se ... 2x na druhou + 5 Takže jaký je definiční obor? Jaké jsou všechny platné hodnoty pro x, které tady můžu použít? Dobře, tady můžu použít cokoliv. Můžu tady použít e. 2 · e na druhou + 5. Můžu použít odmocninu ze 2. Můžu použít záporné číslo. Takže skutečně můžu použít libovolné reálné číslo. Všechna reálná čísla, kladná nebo záporná nebo jiné nebo dokonce neracionální. A jaký je teda obor hodnot? A toto je zajímavé. Protože nezáleží, co já tady vložím, tato hodnota tady toto bude větší než 0. Toto bude, právě tady, . nezáporné Dokonce když vložíš skutečně záporné číslo dostaneš jeho druhou mocninu, takže se stane skutečně kladným číslem, pokud jej umocníš. Takže toto vyjádření právě tady, bude nezáporné. Takže když vezmeš nezáporné číslo a přidáš 5 vždy dostaneš něco většího nebo stejného jak 5. Nejhorší případ, toto je 0, a dostaneš 5. Ale pokud toto bude buď o trošičku menší než nula nebo o trošičku větší než nula, dostaneš hodnotu větší než 5. Takže oborem hodnot jsou všechna reálná čísla větší nebo rovné 5. Tvoje f pro x nikdy nebude mít hodnotu 0. Není způsob, jak získat 0. Úkol 5. Mají tady f pro x se rovná 1/x Takže ještě jednou, definiční obor. Dobře, můžeme použít jakoukoliv hodnotu pro x. Jakékoliv reálné číslo tady bude fungovat. Jenom vezmeme převrácenou hodnotu. Takže to mohou být všechna reálná čísla, všechna reálná. A jaký je obor hodnot? Toto je taky zajímavé. Protože je jedno, co sem vložím, můžu sem vložit cokoliv. Óóó, vlastně, buďme velmi, velmi opatrní. Toto není definováno pro x = 0. Všechna reálná čísla, která nejsou nula. Když bych se dal 0, tak bych dostal 1/0. A bylo by to nedefinované. Napíšu to sem dolů. Málem jsem udělal chybu. f pro 0 není definovaná. A to doslova znamená, že nevíme co to s 0 udělá. Nemáme určený způsob, jak pracovat tady s 0. Takže f pro 0 je nedefinovaná. Takže definiční obor jsou všechna reálná čísla kromě 0. A jaký je teď obor hodnot? Dobře ještě jednou, můžeme dostat jakoukoliv hodnotu kromě 0. Mohli bychom se pokusit přiblížit nule. Kdyby x bylo skutečně, skutečně, skutečně, skutečně velké tak se přiblížíme k 0. Když bude x skutečně, skutečně záporné, tak se přiblížíme nule. Ale za žádných okolností se ve skutečnosti nemůžeme dostat na 0. Takže ještě jednou, všechna reálná čísla, která se nerovnají 0 Všechna reálná číslo kromě nuly. V pořádku. Problém 6. Jaký je obor hodnot funkce y = x na druhou - 5, když definiční obor je ... definovali nám definiční obor. Omezili ho. Říkají nám tady, že definiční obor jsou jenom čísla: -2, -1, 0, 1 a 2. Takže takto definovaná funkce skutečně říká, f pro x je rovna x na druhou -5 pro x rovná se ... můžeme to napsat každé x je prvkem množiny { -2, -1, 0, 1, 2}. Není to definované pro x které by bylo různé od toho. Prostě nevíš co s tím dělat. Můžeš to použít jenom, když x je jedno z těchto. Takže jaký je obor hodnot? Dobře, obor hodnot jsou všechny hodnoty, které může funkce f pro x mít. Takže obor hodnot bude taky množina těch hodnot, které dostaneme, když do funkce dosadíme tato různá x. Take zkusme toto první: -2 -2 na druhou -5. To je 4 - 5 To máme -1. Pojďme na -1 -1 na druhou -5 To je 1 - 5 To máme -4. Máš 0. 0 na druhou. Takže f pro 0, to máš 0 na druhou -5, to je -5. A teď máš 1. 1 na druhou -5, to je -4, ale to už máme v definičním oboru. Pak tu máme 2. 2 na druhou -5 je -1 Zase už máme. Takže to jsou všechny hodnoty, které může tato funkce mít když ji omezíme jen na tyto vstupy.
video