Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (41/42) · 1:26

Konstrukce a porozumění grafu Vytvoření grafu lineární funkce; Constructing linear graphs

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Jeff pracuje jako číšník v restauraci. Dostává v základu částku 70 dolarů každý den plus přibližně 10 dolarů jako spropitné od každého hosta, kterého obslouží, neboli 10 dolarů za každého obslouženého hosta. Předpokládejme, že x vyjadřuje počet klientů, které Jeff obslouží za den, a y reprezentuje jeho denní výdělek. Narýsuj graf, který znázorňuje Jeffův denní výdělek jako funkci počtu obsloužených hostů. Takže, dostane každopádně 70 dolarů. Tedy když neobslouží absolutně žádného hosta, dostane 70 dolarů. Takže když je x rovno 0, jeho denní mzda je pořád 70 dolarů. Pak dostává 10 dolarů - jak bylo řečeno - dostane 10 dolarů spropitného za každého hosta, kterého obslouží... ...za každého hosta, kterého obslouží. Tedy když místo 0 hostů obslouží 1 hosta, dostane navíc 10 dolarů spropitného. Když místo obsloužení 1 hosta jde ke 2 hostům, dostává dalších 10 dolarů spropitného. Když místo 2 hostů obslouží 3 hosty, dostává dalších 10 dolarů spropitného. A vidíte, že tato přímka znázorňuje všechny jeho možnosti. Když jde a obslouží 6 hostů, dostane 60 dolarů spropitného plus 70 dolarů. Tedy 70 dolarů, které dostane určitě, plus 60 dolarů spropitného dává dohromady 130 dolarů. Tedy tady je hledaná přímka. Můžeme teď zkontrolovat svou odpověď. Máme to dobře.
video