Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (38/42) · 1:50

Graf paraboly - příklad 1 Vliv velikosti koeficientů v rovnici paraboly

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Upravte koeficient a souřadnice vrcholu tak, aby modrá parabola splynula s oranžovou parabolou. Už jsme viděli, jak můžeme přemístit tyto paraboly. Když odečteme něco od y, posune to parabolu nahoru o dané číslo. Ve videu o posunování a zužování parabol jsme o tom již mluvili. Podívejme se na to teď v praxi, protože nám to vlastně dovolí experimentovat. Vidíme, že pokud toto zvýšíme, posouvá nám to graf dolů. Když to zvýšíme, posouvá se nahoru. V tomto případě to potřebujeme posunout dolů. Hodnota souřadnice y vypadá stejně. A podobně, když změníme to, co umocňujeme... když tady něco odečteme, posune se graf doprava. Pokud přičteme nějakou hodnotu, posune se to doleva. Ověřme to. Když tady odečteme nějaké číslo, posouvá se to vpravo. Když přičteme nějaké číslo, posouvá se to vlevo. Přesně tak. Vypadá to, že jsme schopni vrcholy překrýt. Tento vrchol je v bodě x rovná se -4 y rovná se -3. A není náhoda, že když dosadíme x = -4 , bude se tohle rovnat 0. A je-li y = -3, dostaneme nulu tady. Ale tyto paraboly se stále ještě neshodují. Žlutá parabola roste rychleji. Tento násobek u modré paraboly asi bude ještě příliš malý. Zvyšme ho tedy. A je to. Když sem dosadíme 2, graf roste rychleji. Když sem dosadíme 3, graf roste moc rychle. Kdybychom dosadili 0, dostaneme přímku, a potom bychom se dostali do mínusu. Vraťme se zpátky k plus 2. A jsme hotovi.
video