Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (23/42) · 4:01

Určování lineární funkce Jak poznat lineární funkci.

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Deirdre pracuje s funkcí obsahující následující body. Zde jsou hodnoty x a tady hodnoty y. Je tato funkce lineární nebo nelineární? Lineární funkce se pozná tak, že změní-li se x, změní se y o stejnou hodnotu. Například, když se 'x' změní o 1, změní se 'y' vždy o 3? Změní se vždy o 5? Jestliže to je vždycky stejná hodnota, pak se jedná o lineární funkci. Když se při každé změně 'x'... ... tady se 'x' mění vždy o 1, protože se 'x' mění vždy o 1, musí se také 'y' vždy změnit o stejné číslo. Pokud tomu tak není, jedná se o nelineární funkci. Můžeme si to narýsovat. Jestliže změna 'x'... mění se o různé hodnoty, když se mění z 1 na 2 a pak z 2 na 4... co byste měli udělat, je vydělit číslo, o které se mění 'y', hodnotou, o kterou se změnilo 'x' a měla by to být vždy konstanta. Vlastně bych to mohl zapsat. Jestliže má být něco lineární, pak změna hodnoty 'y' lomeno změna hodnoty 'x' je vždy konstanta. V tomto příkladu se 'x' mění vždy o 1,že? Jdeme z 1 ke 2, ze 2 ke 3, z 3 ke 4, z 4 k 5. Tedy v tomto příkladě se 'x' mění vždy o 1. Aby tato funkce byla lineární, musí se 'y' měnit o konstantní hodnotu, protože ji budeme dělit jedničkou. Podívejme se tedy, jestli se 'y' mění o stejné číslo. Z 11 na 14 se zvyší hodnota 'y' o 3. Když jdeme ze 14 k 19, zvýší se hodnota o 5, tedy už vidíme, že se nejedná o konstantu. Hodnota se tentokrát nezvýšila o 3 ale o 5. A tady se zvyšuje o 7. A zde se zvyšuje o 9. Hodnota se zvyšuje o rostoucí číslo, takže se určitě jedná o nelineární funkci. Můžeme se o tom přesvědčit, když sestrojíme graf. Načrtnu to, udělám přibližný graf. Tahle vertikální osa je osa y. Nakreslím ji až k 35. Udělám 10, 20, 30. Vlastně bych mohl udělat víc dílků. Můžu udělat 5, 10, 15, 20, 25, 30 a 35. A pak naše hodnoty jdou od 1 do 5. Udělám to na této ose. Zjevně nemá přesně stejné měřítko, takže udělám 1, 2, 3, 4 a 5. Vyznačíme si body. První bod je 1, 11, kde 'x' je 1, 'y' je 11. To je naše osa x. Když 'x' je 1, 'y' je 11, to je někde tady. Když 'x' je 2, 'y' je 14, to máme tady. 'x' je 3, 'y' je 19, tady. 'x' je 4, 'y' je 26, zde. A konečně pokud 'x' je 5, 'y' je 35, tady nahoře. Můžeme okamžitě vidět, že body netvoří přímku. Kdyby to byla lineární funkce, potom by všechny body byly na přímce, která by vypadala nějak takhle. Proto tomu říkáme lineární funkce. V tomhle případě ale ne, tahle je nelineární. Se změnou 'x' se zvyšuje hodnota, o kterou se mění 'y'.
video