Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (1/42) · 9:32

Úvod do funkcí Obecný přehled o tom, co funkce je a jaké má využití

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Dnes si představíme funkce. Když jsem se poprvé učil o funkcích měl jsem smíšené pocity. Za prvé jsem byl zmatený a zároveň jsem si říkal, jaký má vůbec smysl se to učit? Doufám, že v tomto úvodním videu získáme alespoň obecný přehled o tom, co funkce je a jaké má využití. Začněme tedy obecně pojmem funkce. Funkce je něco, čemu můžete dát nějaký vstup. Začneme s jedním vstupem, ale ve skutečnosti jich může být více. Nazveme si ho x. Na funkci se můžete dívat několika různými způsoby. Nevím, zda znáte pojem černá skříňka. Je to skříňka, u které nevíte co je uvnitř, ale pokud dáte něco dovnitř, např. naše x, tato skříňka, tedy funkce f, vrátí něco, čemu říkáme funkční hodnota x. Chápu, že tato terminologie může být ze začátku matoucí, proto si povíme, co je uvnitř funkce několika způsoby. Řekněme, že funkční hodnota x je rovna x na druhou plus 1. Takže, jak zjistím, jaká je funkční hodnota 2? To znamená, že vezmeme číslo 2 a vložíme ho to skříňky. A chtěl vědět, co vypadne ze skříňky Když do ní dám 2. Víme, že uvnitř skříňky se se vstupem děje následující. Vezmeme x, umocníme na druhou a přičteme 1, takže funkční hodnota 2 je 2 na druhou, což je rovno 4, plus 1, což se rovná 5. Vím, co si myslíte. Nejspíš něco jako - dobře Sale, ale vypadá to jako celkem komplikované nahrazování x nějakou rovnicí a hledání výsledku. A já s vámi souhlasím. Ale jak uvidíte později, funkce je mnohem obecnější, než jen obyčejná rovnice. Napříkad, řekněme že-- nebo ne, nebudu to mazat Definujme si funkci takto. Funkční hodnota x je rovna x na druhou plus 1, pokud je x sudé, a x na druhou mínus 1, pokud je x liché. Chápu, že jste nejspíš nic podobného nikdy pořádně neviděli. Není to jen obyčejný analytický výraz, není to jen x plus něco na druhou. Ve skutečnosti říkáme, že v závislosti na tom, jaké je x, které vkládáte dovnitř, se s ním budou dít různé věci. Takže se Vás ptám. Jaká je funkční hodnota 2 v tomto případě? Pokud máme 2, je řečeno, že pokud x je sudé, uděláme tohle a pokud je liché, uděláme tohle. 2 je sudé číslo, takže platí ta horní varianta. Takže řekneme, že 2 na druhou plus 1 se rovná 5. Jaká je tedy funkční hodnota 3? Když máme 3, platí tahle varianta, protože 3 je liché číslo. Tedy 3 na druhou mínus 1. Funčkní hodnota 3 je rovna 8. Všimněte si, že v tomto případě byste mohli říct, že to je velice abstraktní nebo nepřirozené. Budu ukazovat další příklady funkcí a ukážu Vám, jak obecná může myšlenka funkce být. A pokud jste zmatení, ukážu Vám, že skutečné problémy spojené s funkcemi, se kterými se budete setkávat, není až tak složité řešit. Chci se jen ujistit, že budete vystaveni alespoň obecné představě o funkci. Téměř na cokoliv na světě můžete nahlížet jako na funkci. Řekněme, že existuje funkce jménem Sal, protože, však víte, tak se jmenuji. A jsem funkce. Řekněme, že, pokud jste se - nechte mě přemýšlet. Když mi dáte jídlo, co vyrobím? Co je tedy funkční hodnota funkce Sal v hodnotě "jídlo"? Když tedy vložíte info do funkce Sal, co bude výsledným produktem? Radši se nebudu se zabývat některými věcmi, které bych mohl vyprodukovat, ale vytvořím video. Budu vytvářet videa o matematice když mi dáte jídlo. Videa o matematice. Jsem jen funkce. Dáte mi jídlo, ale ve skutečnosti můžu mít více vstupů. Možná, když mi dáte jídlo a počítač, budu pro vás tvořit videa o matematice. Možná i Vy jste funkce. Neznám Vaše jméno. Rád bych, ale neznám. A řekněme, že kdyby vstup do vás bylo video o matematice, tak Vaším produktem bude - co například? Když Vám dám video o matematice, vyprodukujete samé jedničky z testů. Jedničky z testů z matematiky. Doufám tedy, že od nikoho neopisujete. Tak to je zajímavé. Dáte-li... Odeberme počítač. Řekněme, že jediné co Sal potřebuje je jídlo. Což je celkem pravda. Takže pokud dáte jídlo do funkce Sal, funkční hodnota jídla, Sal vytvoří video o matematice. A když do Vás vložím matematické video, vyprodukujete samé jedničky z testů z matematiky. Zamysleme se tedy nad zajímavým problémem. Co je Vaše funkční hodnota v hodnotě funkce Sal v hodnotě "jídlo"? Vím, že to vypadá velmi směšně, ale myslím si, že postupujeme a někam se s touto myšlenkou dostáváme. Nejprve musíme zjistit, jaká je hodnota funkce Sal z jídla. Již jsme určili, že když do funkce Sal dáte jídlo, Sal z jídla je video o matematice. Je to tedy to samé jako - snažím se Vás zmást - Vaše funkční hodnota z hodnoty "matematické video". A již jsme určili, že když do funkce Vy vložíme matematické video, ať se jmenujete jakkoliv, produktem budou samé jedničky z testů z matematiky. Tzn. Vaše funkční hodnota z matematického videa jsou samé jedničky z testů. Takže Vaše funkční hodnota z funkční hodnoty Sal z jídla jsou samé jedničky z testů. A všimněte si, že jsme určili pouze, co se stane, když do Sala vložíme jídlo. Úplně jiný výsledek by to byl, kdybyste jídlo vyměnili třeba za jed. Protože pokud byste dali jed do Sala, funkční hodnota Sala v hodnotě "jed" - ne, že bych Vám něco takového radil - je rovna hodnotě "smrt". Ne, ne, něco takového jsem neměl říkat... ne ne ne ne. Každopádně chápeme princip. Nebylo by žádné matematické video. Každopádně Pokročíme dál. Nejsem si úplně jistý, jestli je příklad s jídlem a videem o matematice nejvhodnější. Pojďme řešit nějaké skutečné problémy pomocí funkcí. Řekněme, že mám nějakou funkci f a její funkční hodnota v x je rovna x plus 2 a pak mám další funkci g, jejíž funkční hodnota v x je rovna x na druhou mínus 1. Zeptám se Vás, čemu se rovná funkční hodnota g v hodnotě f v hodnotě 3. První věc, kterou chceme udělat, je vyhodnotit f v hodnotě 3. 3 nahradí x, takže hodnota f v 3 je rovna 3 plus 2, což se rovná 5. Z toho plyne, že g v hodnotě f v hodnotě 3 je to samé jako g v 5, protože f v 3 je rovno 5. Omlouvám se za ten drobný nepořádek. Čemu se tedy rovná g v hodnotě 5? Jednoduše vezmeme 5 a dáme ho na místo x, tudíž g v 5 je rovno 5 na druhou, 25, mínus 1, to se rovná 24. Tedy hodnota g v hodnotě f v hodnotě 3 je rovna 24. To byla, doufejme, dostatečná ochutnávka toho, o čem jsou funkce. A opravdu se omlouvám, pokud jsem Vás zmátl nebo vyděsil tím příkladem Sal / jídlo / jed. Ale v další sadě prezentací budu ukazovat mnohem více takových příkladů a určitě získáte alespoň představu o tom, jak řešit problémy, které můžete vidět ve Vašich testech z matematiky a možná i blíže pochopíte o čem jsou funkce. Uvidíme se v dalším videu. Ahoj.
video