Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (30/42) · 7:41

Exponenciální rostoucí funkce y=3^x

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
... V tomto videu vám chci představit myšlenku exponenciálních funkcí a ukázat vám, jak opravdu rychle tyto funkce rostou. Napíšu sem příklad exponenciální funkce. Řekněme, že máme y=3^x Uvědomte si, že to není x^3, ale 3^x Naší proměnnou x je exponent. Udělejme si zde tabulku, abychom viděli, jak rychle funkce poroste a možná uděláme i graf. Zadejme si nějaké hodnoty x. Začněme s x= -4 Potom půjdeme k -3, -2,0,1,2,3 a 4. Vypočítejme si hodnoty y pro každou hodnotu x. Zde bude y=3^(-4) to je rovno 1/3^4 3^3 je 27 a 27*3 je 81 Takže to je rovno 1/81 Když x=(-3), y je 3^(-3). Uděláme to jinou barvou. Tato barva se těžko přečte. y=3^(-3) To je 1/(3^3) což je rovno 1/27. Přejdeme od super malých čísel k o trochu větším číslům. Potom 3^(-2) je 1/9, ano? 1/3 na druhou, a potom tu máme 3^0 což je rovno 1. Už nám to pomalu roste, pomalu roste, ale uvidíte, jak to teprve exploduje. Teď máme 3^1. To je rovno 3. Takže máme 3^2, ano? Y je rovno 3^2. To je 9. 3^3, 27 3^4,81 POkud bychom zadali pátou mocninu,243. Zakresleme si to do grafu, abychom pochopili jak rychle to poroste. Zakreslím osy zde. ... Toto je osa x a toto je osa y. ... Jeden dílek je 5, protože chci získat základní tvar této funkce. Nakreslím co nejrovnější čáru Řekněme, že toto je 5, 10, 15. Ve skutečnosti je nedostanu k 81, tímto způsobem. Chci se dostat k 81. Ale to je dostačující. Nakreslím to trochu jinak, než jsem to nakreslil původně. Nakreslím to tady dole, protože všechny hodnoty které si můžete vidět, jsou kladné hodnoty, protože mám kladný základ. Nakreslím to takto. ... To je dobré. A řekněme, že mám 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Toto tady je 80. Toto 10. Toto 30. To bude dobré pro představu. Řekněme, že toto je mínus 5. Tady je plus 5. Trochu to více protáhnu Řekněme, že toto je mínus 1, mínus 2, mínus 3, mínus 4. Potom máme 1, 2, 3 a 4. Když je x rovno 0, jsme na 1, ano? Když x je rovno 0, y je rovno 1, což je tady. Když x je rovno 1, y je rovno 3, což je tady. Když x je rovno 2, y je rovno 9, což je tady. Když x je rovno 3, y je rovno 27, což je tady. Když x je rovno 4, y je rovno 81. Vidíte, jak velmi rychle tato funkce roste. Když bude x=5, dostaneme se až k 243, což se nám nevejde na obrazovku. Když půjdeme k mínus 1, bude funkce menší a menší. Při x = -1, jsme na 1/3 Koneckonců to ani neuvidíte. Jsme blíže a blíže nule. Když se blíže k větším a větším záporným číslům, asi bych měl říkat k menším záporným číslům, takže když 3^(-1000), 3^(-1000000) tak dostaneme čísla blízké nule vlastně blížící se nule. Když se blížíme k mínus nekonečnu, x je rovno mínus nekonečno, blížíme se k nule Pomalu se dostáváme pryč od nule ale potom BUM! Když se dostaneme to kladných čísel, funkce exploduje. Explodujeme a budeme explodovávat ve stále rostoucím měřítku. Hlavní myšlenka je vám ukázat, že exponenciální funkce jsou velmi, velmi dramatické. Vždycky můžete sestrojit prudce rostoucí funkci. Například můžete říct, že y=x což je rychle rostoucí funkce, jedna z nejrychleji rostoucích funcí se kterými se setkáme v bežném životě. Ukažme si nějaký problém, ve kterém se využijeme exponenciální funkce. Řekňeme, že v prvním týdnu někdo rozeslal řetězovou zprávu. V prvním týdnu někdo rozeslal řetězovou zprávu deseti lidem. A v té zprávě je uvedeno, že každý musí poslat zprávu dalším deseti lidem. Pokud tak neuděláte, dostanete smůlu vypadají vám vlasy a oženíte se za žábu, nebo něco jiného. A tak všichni lidé souhlasí a pošlou zprávu dalším deseti lidem. V druhém týdnu, jdou a pošlou zprávu dalším deseti lidem. Každý z těch původních 10 lidí posílá dalších 10 dopisů. Nyní má dopisy 100 lidí, ano? Každý z těch deseti poslal deset, tedy 100 dopisů bylo posláno. ... 10 bylo posláno tady bylo posláno 100. Co se stane třetí víkend? Každý z těch 100 lidí, kteří tento dopis dostali, každý pošle dalších deset, předpokládejme, že každý se do této hry. zapojí. Takže dopis dostane 1000 lidí. Ve vzorci pro výpočet počtu lidí, kteří obdrží dopis bude n počet týdnů a podle toho spočítáme, kolik lidí dopis obdrží. V týdnu n máme 10^n lidí s dopisem. Takže když se vás zeptám, kolik lidí dostane dopis v šestém týdnu? ... Kolik lidí skutečně ten dopis dostane? Kolik je 10^6? 10^6 je rovno 1 s šesti nulama, což je milion lidí dostane odpis za pouhých šest týdnů pokud každý pošle 10 dopisů. Je zřejmé by ve skutečnosti spousta lidí dopis hodila do koše, takže toto není úplně přesné. Ale pokud by to tak bylo, kdyby každý poslal deseti lidem a ti dalším deseti a tak dále po dobu šesti týdnů měli bychom milion lidí. A devátý týden bychom měli miliardu lidí. A upřímně, týden poté už by došli lidé. Uvidíme se u dalšího videa. ...
video