Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (10/42) · 2:33

Sčítání funkcí f(x) = 9 - x^2; g(x) = 5x^2 + 2x + 1 Jaký je součet (f + g)(x)?

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
f(x) se rovná 9 - x^2 (x na druhou)... a g(x) rovná se 5 krát x^2... plus 2x plus 1... a v zadání je, že máme nalézt (f + g) (x). Tohle vypadá trošku divně. Na co se nás ptají? A to je půlka problému. Jen si musíme uvědomit, že když ... někdo napíše (f + g) x... tak tím prostě jenom myslí... f(x) + g(x). f + g můžete brát jako novou funkci,... která vznikla tím, že jsme sečetli dvě jiné funkce. Když na to nahlížíte takhle, ... tak pak je opravdu jen musíte sečíst. Takže f(x) je zadána jako 9 - x^2... a g(x) je zadána... tady... jako 5 krát x^2 plus 2x plus 1... takže když sečetme f(x) a g(x)... tak se to bude rovnat... a tady to jen přepisuji, aby to bylo jasné, tak f(x) je 9 minus x^2... a pak tu máme to plus... žlutě... plus g(x)... což je 5 krát x^2... plus 2x plus 1. Tohle pak můžeme trošku zjednodušit,... jen vyhodím ty závorky... tohle se rovná... 9 minus x^2 plus... vzhledem k tomu, že tohle je kladný, tak se nemusíme trápit zavorkama... takže 5x^2 plus 2x plus 1... což znamená že máme dva členy s x^2. Máme 5x^2 a pak máme mínus x^2, takže 5x^2 minus x^2 je 4x^2... takže dostaneme 4x^2 když tyhle dva výrazy zkombinujeme. Máme pouze jeden člen prvního stupně, ... 2x. Takže plus 2x. A pak máme dvě konstanty,... jinak řečeno členy nultého stupně,... 9 a 1. 9 plus 1 je 10. Hotovo. (f + g)(x) Se rovná... 4x^2 plus 2x plus 10... všimněte si, že tohle je nová funkce... která vznikla tím, že jsme sečetli dvě jiné funkce.
video