Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (11/42) · 3:00

Součin funkcí f(x) = 7x - 5; g(x) = x^3 + 4x; Jaký je součin těchto funkcí?

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
f(x) se rovná 7x minus 5 g(x) se rovna x^3 (x na třetí) plus 4x a pak po nás chtějí abychom našli f krát g(x)... takže první věc, kterou si musíme uvědomit, je, že značka f krát g(x)... prostě značí funkci, která je součinem f(x) a g(x)... takže z definice, tohle pouze znamená, f(x) krát g(x)... takže pak jen nahradíme f(x) tímto výrazem a g(x) tímto výrazem a pronásobíme je. Takže f(x) je tady a g(x) je tady,... pojďme na to. Takže tohle bude rovno -- pojďme zpět k oranžové --f(x) minus 5 krát g(x) a g(x) je x^3 + 4x. Takže byste mohli, když násobíte dva výrazy, z nichž každý má dva členy, použít metodu "každý s každým, ale jenom jednou". Já "každý s každým, ale jenom jednou" moc rád nepoužívám, protože můžete zapomenout, proč to vlastně děláte... ta metoda je prostě jen dvojnásobným použití distributivity... takže, například, vezmete si tento výraz, a ať je tam cokoliv -- je tam 9 nebo "a" nebo "x" nebo cokoliv jiného, teď zrovna máme 7x - 5--... tak když tento výraz násobíme, tak bychom tento výraz pronásobili každým členem na této straně... takže když násobíme 7x-5 krát x^3... tak dostaneme, a já to napíšu takhle, dostaneme x^3, nebo já to raději napíšu obráceně... dostaneme 7x-5 krát x^3 a pak máme 7x-5 krát 4x a teď použijeme znovu vlastnost distributivity obvykle nejsme zvyklí na to vidět věci, které jsme rozdělili na pravé straně, ale je to úplně totéž... můžeme tam dát klidně x^3. Teď když to rozdělíme, tak vynásobíme x^3 krát 7x a krát -5... x^3 krát 7x je 7x^4 x^3 krát -5 je -5x^3... a pak to uděláme tady, roznásobíme 4x krát 7x rovná se 28x^2... 4x krát -5 je -20x... a podívejme se, jestli tohle můžeme ještě zjednodušit... máme tu pouze jeden člen čtvrtého stupně, jeden třetího stupně, jeden druhého stupně a jeden prvního stupně... takže to víc zjednodušit nelze! Toto je součin těchto dvou funkcí... toto je tedy f(x) krát g(x). Je to nová funkce, která byla vytvořena násobením těchto dvou funkcí.
video