Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (31/42) · 9:12

Funkce (Část III) Více příkladů cvičení funkcí. Úvod do grafu jako definice funkce.

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Pojďme si dát více problémových příkladů o funkcích a doufejme, že až je zvládneme, budete mít představu o tom, jak všechny tyhle věci fungují. Takže pojďme na další problém. Tentokrát použiji zelenou. Nechte mě všechno smazat. Takže já vám ukážu - za prvé jsem vám ukázal, že můžete definovat funkci jako druh standardního algebraického výrazu, můžete to také udělat s lichým číslem, to je to, co děláte, když je číslo takové, je tohle právě to, co děláte. Můžete funkci definovat také vizuálně. Řekněme - nechte mě nakreslit graf a já použili nástroj čáry, takže je hezky úhledný graf - toto je osa x. Je to opravdu hezké. A nakresleme osu kolmou k ose x, nebo ji můžete nazývat také osa y, ale -- OK. Udělal jsem ji téměř vertikální, ale podívejme. Nakresleme zde pár čárek. A pár tady, jako zde. Omlouvám se, pokud vás nudí, jak kreslím tento graf. Opravdu bych měl mít nějaký typ nástroje, s pomocí kterého by se prostě objevil graf. Nechte mě nakreslit - řekněme - nechte mě nakreslit tuto funkci. Takže co je toto? Toto je 1, 2, 3, 4, 5, toto je záporná 5, toto je 5, toto je 5, toto je záporná 5. A toto je osa x a toto je - dobře, nazývá se f osy x. Teď, i když se to nemusí zdát na první pohled zřejmé, ale všechno toto říká, řekněme, že když se x rovná -5, tato funkce - vytvářím definici funkce - řekněme, že je to rovno 2, toto je -1, která zůstává stejná, která zůstává stejná, potom to jde sem a tady to jde sem, sem a nakonec - podívejme. Doufám, že vás nenudím. A stále jde směrem nahoru. Podívejme, jako co by to mohlo vypadat - toto by mohlo vypadat jako toto. Takže když - můžete si myslet, že právě teď dělám něco opravdu zvláštního, ale prostě se držte se mnou, zatímco tohle kreslím. Doufám, že to moc nekomplikuji. A podívejme, něco jako toto. Podívejme jedna jako toto. Takže, Sale, toto je velmi zvláštně vypadající graf. A je to tak. Ale co je toto, je to definice funkce? Toto vám říká, že zatímco zadám x, nejméně pro x, které můžeme vidět na grafu, tento graf mi řekne, jaká hodnota f se rovná x. Takže pokud se x rovná -5, hodnota f z x se bude rovnat +2. A můžeme nakreslit pár příkladů. f z 0, dobře, dáme 0 na osu x a řekneme, že f z 0 se rovná 0. f z 1 se rovná - dobře, máme x, které se rovná 1 a prostě vidíme, kde v grafu je umístěno, a to se rovná -1. Myslím, že o tom máte představu. Není to tak těžké, ale toto je definice funkce. Takže definovali jsme tento graf přímo zde, tady jako je f z x. Takže pokud tento graf - toto je graf f z x, řekněme, že definujeme g z x, které se bude rovnat f z x - řekněme, že se to rovná (f z x) na druhou mínus f z x. A řekněme, že h z x se rovná 3 mínus x. Takže co když se vás zeptám, kolik se rovná h z g při -1? Takže prostě jak jsme to dělali v předchozím problému, prvně řekněme, dobře, pokusme se přijít na to, co je g z -1, a potom to nahradíme h z x. Takže g z -1 se rovná - a toto je jak to udělám. Není v tom žádný trik. Zatímco se díváte na x, prostě ho nahradíte s číslem, které jsme řekli, že je teď hodnotou x. Takže řeknete, dobře, to se rovná f z -1 na druhou mínus f z -1. Vše, co jsem udělal, je g z -1, prostě jsem to nahradil tam, kde jsem viděl x. Dobře, co je f z -1? Když se x rovná -1, f z x je rovno 1. Takže f z -1 - napišme to, f z -1 se rovná 1. Takže g z -1 se rovná - dobře, to je pouze 1 na druhou mínus 1, dobře to se rovná 0. Protože f z -1 je 1, takže je to 1 na druhou minus 1, což se rovná 1 minus 1. 0. Takže g z -1 je 0, to je ta stejná věc jako h z 0. Vzhledem k tomu g z -1 jsme právě zjistili, že je to 0. h z 0, prostě vezmeme 0 a nahradíme ji zde, takže je to 3 minus 0, takže se to rovná 3. A vyřešili jsme problém. Dejme si další příklad a já nebudu mazat můj graf, když mi předtím trvalo čtyři minuty ho nakreslit, nechte mě smazat to, co jsme zde dělali. A to, co můžete chtít dělat po tom, co jste to poprvé viděli - a toto není pouze pravda tohoto videa, je to ze všech videí - ale především funkcí, po zhlédnutí toho jednou, se na to můžete podívat znovu a zastavit si to přímo po tom, kdy vám zadám problém a zkusit ho vyřešit sami a potom se podívat - a pokud se zaseknete, můžete si ho pustit, nebo pokud máte odpověď, můžete si přehrát video a ujistit se, že jste to dělali stejným způsobem. Podívejme. Vytvořím další definici, tentokrát pro g z x. Řekněme, že g z x - o ups, pokoušel jsem se psát černě- řekněme, že g z x se rovná f z x na druhou plus f z x plus 2. Takže teď, v tomto případě, kolik je g z - vyberme si náhodné číslo - kolik je g z mínus - ne, vyberme, řekněme, - kolik je g z -2? Po tom, co jsme se pokoušeli vybrat náhodné číslo, pro které bychom mohli najít aktuální hodnotu. Dobře g z -2, kdekoliv uvidíme x, x nebude -2. To se rovná f z mínus 2 na druhou plus f z mínus 2 plus 2. Všechno co jsme udělali je, že kdekoliv, kde jsme viděli x, jsme ho nahradili, tady -2. A zjednodušme to. Dobře, f z -2 na druhou, víme, kolik je -2 na druhou, to je ta stejná věc jako f ze 4, plus f z -2 plus 2. To je 0. Plus f z 0. A teď jsme prostě vyřešili kolik je f ze 4 a f z 0. Dobře, f ze 4, jdeme tam, kde se x rovná r, to je přímo zde, a kde se x rovná 4, f ze 4 se rovná 2. Takže toto se rovná 2 plus f z 0. A jen tak pro připomenutí, toto je definice f. Nedefinovali jsme to jako termín algebraického výrazu, definovali jsme to jako termín aktuálního vizuálního grafu. Takže kolik je f z 0? f z 0 je 0. Když se x rovná 0 - f z 0 je 0, takže 2 plus 0 - takže g z -2 se rovná 2. Zajímavá věc, možná budete chtít dělat problémy jako tento sami a experimentovat s různými typy funkcí a velmi zajímavá věc by vlastně mohla být grafem g z x a vlastně to je dobrý nápad, myslím. Myslím, že to možná uděláme v dalších modulech o hraní si s funkcemi a opravdu se pokusíme udělat grafy funkcí a podívat se, kam směřují. Udělám to - nevím, jestli mám dostatek času - vlastně, počkám do další lekce, abych udělal pár dalších příkladů. Chci dělat tolik moc příkladů funkcí, když mohu, protože si myslím, že když se vydržíte dívat a dívat se na problémy s funkcemi a sledovat více a více variací funkcí, uvidíte, jak obecný koncept funkce toto je a doufejme, že získáte představu o tom, jak vlastně funkce fungují. Dobře, uvidíme se v další lekci. Bavte se.
video