Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (16/42) · 2:43

Definiční obor a obor hodnot ve vztahu u17_l1_t1_we1

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
Zjistěte definiční obor a obor hodnot pro vztah daný tabulkou co se tedy po nás chce, co chceme řešit, když se řekne definiční obor které jsou všechny možné vstupy v našem konkrétním případě tedy vztahy, a později i funkce a proto tady, jedním způsobem je říci si co jsou všechny možné vstupy pro které je náš vztah definovaný Proměnná X zde představuje náš vstup když X je -1, Y je 3 když X je 3, Y je -2 když X je 3, znovu Y je 2 tedy nemůžeme náš příklad vyjádřit jako funkci protože Y má DVĚ jiné hodnoty pro JEDINÉ X ale může to být vztah když X je 4, Y je 8 když X je 6, Y je -1 Odpověď na první část, když máme říci jaký je definiční obor zadaného vztahu pouze se nás ptají jaké jsou všechny vstupy, jaké jsou všechny x-ové hodnoty definované pro náš vytah přitom přehled X-sů je právě zde Je to množina, to nám značí tyto složené závorky Popisuji množinu, ke které náleží čísla -1, 3, 4 a 6 Vše co zde uvádím znamená, že definiční obor tohoto vztahu jsou tyto 4 čísla Nyní víme, že náš vztah je definován pomocí těchto 4 čísel Když vezmeme každé z těchto čísel jako X-ovou hodnotu vždy tu bude s X spojené alespoň jedno Y A když mluvíme o oboru hodnot pro daný vztah znovu odkazujeme na funkci, které jsou více specifické než vztahy a můžeme je považovat za matematičtější než vztahy obor hodnot jsou vlastně všechny možné výstupy z daného vztahu vstupy známe a hledáme všechny výstupy ze vztahu Proto se podíváme na všechny Y-ové hodnoty ze vztahu můžeme je seřadit či nemusíme, já je nyní seřadím vlastně napíšu to tímto způsobem množina nemusí být seřazená, znamená pouze skupinu věcí Obor hodnot (všechna Y) mají hodnoty 3, -2, také 2 též 8 a samozřejmě i -1 A máme to! Zde jsou X-sové hodnoty pro které je vztah definován a můžeme mezi nimi hledat spojitosti A toto jsou všechny Y-ové hodnoty Jsou to všechno výstupy ze vztahu, které jsou definovány a právě tady je najdeme
video