Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (40/42) · 6:35

CA Algebra I: Funkce 79-80, Funkce, definiční obor a obor funkčních hodnot

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
-- Takže, problém 79. Co je definičním oborem zobrazené funkce na grafu dole? To zní jako přepychové slovo. Ale funkce je jenom pravidlo. Je to jenom pravidlo které převádí čísla z jedné množiny do druhé. A množina čísel s které převádí je jejím definičním oborem. A množina čísel na kterou je převádí je její obor funkčních hodnot. Takže jestli tohle je množina čísel definičního oboru, tohle je množina čísel oboru hodnot, funkce nám říká jak dostaneme od tohohle čísla, někde v definičním oboru, k tomuhle číslu, někde v oboru hodnot. Obecně, definiční obor jsou všechny čísla pro které je tohle převádění (přiřazení), neboli táto funkce, definované. takže v tomhle prikladu. Ooo chlape, ne. Nei tady dost mista. Si to všechno okopíruji a vložím vespod téhle věci. Teď mam dost místa. Takže podívejme se. Definiční obor je to, kde je tato funkce definovaná -- Obecně když jí nakreslíte v osách x a y, tak definiční obor jsou všechny x-ové hodnoty pro které je definovaná a obor hodnot jsou příslušné y-ové hodnoty. Takže funkce převádí (přířazuje) x na y. Takže podívejme se kde je definována když je x rovno 4. Říká nám že mapujeme s x rovno 4 na y rovno mínus 1. Je definovaná pro x rovno 4,pro x rovno 5 pro x rovno 2 a je definovaná pro x rovno 1. Takže je definovaná pro všechny tyhle čísla. To je obor funkčních hodnot. Tahle funkce je nedefinovaná. Nevíme co se stane když je x rovno mínus 2. Je nedefinovaná. Neříká nám čemu se tady rovna y. Takže tohle jsou jediná čísla pro které je táto funkce definovaná. Říká nám že 4 se převádí na mínus 1, že 5 se převádí na mínus 2, že 2 se převádí na mínus 5 a že 1 se převádí na mínus 4. To je vše co nám říká. a tohle je vlastně její obor hodnot. -- a tohle je její definiční obor. -- Tak se podíváme 4, 5, 2 , 1. Tohle je její definiční obor. Tohle je množina všech čísel pro které je tahle funkce definovaná- Tyhle -1, - 2, -5, a -4. To je obor funkčních hodnot tady. Možnost B je obor funkčních hodnot. Takže. Myslím že jsme u poslední úlohy. Tohle bude hodně střihání a lepení Nevím jestli se mi to vejde Budu to muset zmenšit. OK, říkají: Která s následujících není funkce. To je fascinující. - OK, okopíroval jsem to. a teď to musím vlepit. A všechno se to stěží vešlo na stránku Takže, která není funkce? A vzpomeňte, co jsem říkal na začátku. nemám tady dole místo. Zamysleme se nad tím co funkce vlastně je a pak by jsme se mohli podívat na graf. Takže, funkce je přiřazení jedné množiny na druhou. S množiny A na množinu B. Kde A je definičním oborem a B je oborem funkčních hodnot. A tohle je dúležité si uvědomit u funkce. Když tohle je množina A a tohle je množina B. tak kteroukoli hodnotě v množině A přiřadí pravě jednu hodnotu v množině B. Nemůžete mít tohle. Nemůžete mít jednu hodnotu v množině A jdoucí na tuhle hodnotu jdoucí také na jinou hodnotu. - Tohle by nebyla funkce. Když řekneme že x je definičním oborem, když tohle je množina všech hodnot které můžeme dát do x, a tohle je množina všech hodnot které můžou jít do y neboli mohou být y, tak jedna hodnota x nemůže produkovat dvě hodnoty pro y. Avšak opačně to jde. Můžete mít dvě různé hodnoty x které dají tu samou hodnotu y A zamyslíme se nad tím co to je. Tohle je úplně v pořádku. Můžete mít dvě čísla. Když x je rovno 2 a x je rovno 7, tak y může být pro oba dva stejná hodnota. Řekneme x je rovno 5 X je rovno 5 může být y rovno 7. Nebo x je rovno 5 a může být y rovno 8 Tohle nevíme. Tak se podívame Zamyslíme se nad tím jak by jsme mohli nad tím vizuálně přemýšlet. - Takže tady pro každou hodnotu x máme definovanou jednu hodnotu y. Lidi tomuhle říkají test svislou čarou. V žádném bodu tohohle grafu nemůžu nakreslit svislou čáru která ji protne dvakrát. Když ji svislá čára protne dvakrát to znamená že pro danou hodnotu x, tahle "funkce" definuje dvě různé hodnoty y. To se nemůže stát. Teď tahle funkce pro různá y dává dvě různá x. Jako tenhle bod a tenhle bod. To je v pořádku. To je úplně v pořádku. Takže například, když x je rovno -1,5 a x je rovno 3, ukazují na to samé číslo - To je úplně v pořádku- pokud jeden s těchto neukazuje na dva různá čísla Takže tahle růžová je to co dělá ten první graf. Ta samá věc tady, pro kterékoli y můžeme mít dvě x ukazující na něj. A to je v pořádku. To je úplně v pořádku pro funkci. Teď ale mluvíme o inversních funkcích a nechci to moc komplikovat. To je úplně v pořádku Když uděláme test svislou čarou. v žádném bode nemůžeme nakreslit svislou lajnu a dostat pro dané x dvě různé hodnoty y. To samé platí tady. V skutečnosti tady máme kompletní 1:1 přiřazení. Pro kterékoliv dané x je jedno jedno y. A myslím si že tady je jasné, že kdybych nakreslil Svislou linku, řekněme, přímo tady, pro x rovno 1, má dvě různé hodnoty Ještě lépe, pro x rovno 0, y může být -2 nebo +2 Tohle je příklad co jsme říkali. Pro x rovno 0, ukazuje na +2 a taky ukazuje na -2 ukazuje na dvě různé hodnoty což nesmí nastat u funkce. U funkce pro každé dané x, můžete mít definovanou pouze jednu hodnotu y. Takže tenhle vztah není funkce. D. Další otázka. Myslím že tohle je poslední. Ma svou vlastní stránku. Oh tohle byla poslední otázka. Přeskočil jsem nějaký úkol. Vidíte tohle byla 80 To je vše Máme hotovo. Uvidíme s brzo. --
video