Algebra: Funkce
Přihlásit se
Algebra: Funkce (35/42) · 7:12

Inverzní funkce Příklad 2 Function Inverses Example 2

Navazuje na Algebra: Kvadratické rovnice.
. Máme funkci f z x se rovná x plus 2 na druhou plus 1, a zamysleli jsme se nad definičním oborem, že x musí být větší nebo rovno - 2. To je, kde jsme si definovali naši funkci. A chceme najít její inverzní hodnotu. A nechám vás přemýšlet, proč jsme museli podmínit x, aby bylo větší nebo rovno mínus 2. Bylo by možné najít inverzní funkci, kdyby jsme to nechali jako celou parabolu. Nechám vás---nebo o tom udělám příští video. Tak teď pojďme přijít na inverzi. Takže, jako jsme říkali v prvním videu, v úvodu do inverze, chceme najít mapování. Nebo, kdybysme řekli, y---kdyby jsme řekli, že y se rovná x plus 2 na druhou plus 1. Tohle je funkce, kde mi dáváte x a mapujeto k y. Chceme jít další cestou. Chceme vzít, dám vám y a vy to zmapujete k x. Takže, c děláme je ve skutečnosti jen řešení za x v členu z y. Takže to uděláme popořadě. Takže, prvně, musíme odečíst 1 z obou stran rovnice. y mínus 1 se rovná x plus 2 na druhou. A teď, abychom to vyřešili vezmeme odmocninu. A to je správné řešení. Je důležité přemýšlet, jestli chcete vzít kladné nebo záporné odmocniny v tomhle kroku. Takže jsme definovali naše podmínky pro x je větší nebo rovno mínus 2. Takže tahle hodnota tady, x plus 2, jestliže x je vždy větší nebo rovno mínus 2, x plus 2 bude vždy větší než nebo rovno 0. Takže tenhle výraz, ten tady je kladný. To je kladné. Takže máme kladnou mocninu. Takže jestli se opravdu chceme dostat k x plus 2 v daném oboru., chceme si vzít kladnou odmocninu. A v dalším videu, po tomhle, budeme řešit příklad, kde bude záporná odmocnina. Takže si vezmeme nedefinovanou kladnou odmocninu, nebo základní kořen, což je jen odmocnina znaménka, z obou stran. Takže dostanete odmocniny z y mínus 1 se rovná x plus 2. A jedna věc, kterou jsem si měl pamatovat, od začátku máme podmínku pro x. Máme pro x je větší nebo rovno mínus 2. Ale jakou podmínku pro y? Když se podíváte na graf, x je větší než rovná mínus 2. Ale co je proč? Jaký je obor hodnot y? No, když se podíváte na graf, y bude vždy větší nebo rovno 1. A je to kvůli tomu, že tenhle člen musí vždy být větší nebo roven 0. Takže minimální hodnota funkce je 1. Takže můžeme říct pro x je větší nebo rovno mínus 2 a můžeme přidat, že y bude vždy větší nebo rovno 1. y je vždy větší nebo rovno 1. Funkce je vždy větší nebo rovna tomuhle. 1. A důvod, proč to chci napsat je , víte, pak, to vyměníme xka a ynka. Takže to teď necháme tam. Tady jsme to explicitně neřešili pro x a y. Ale můžeme to napsat pro y je větší nebo rovno 1., to bude definiční obor pro naši inverzní funkci, abych to tak řekl. A tak tady můžeme nechat pro y je větší nebo rovno 1. Tahle podmínka y bude důležitější. Protože tady, definiční obor x. Ale pro inverzi, definiční obor bude hodnoty y. A pak, podívejme se. Máme odmocninu y mínus 1 se rovná x plus 2. Takže teď můžeme odečíst 2 z obou stran. TAkže dostaneme odmocninu y mínus 1 mínus 2 se rovná x za y je větší nebo rovno 1. Takže jsme vyřešili pro x v hodnotách y. Nebo, můžeme říct, napíšu to jinak. Můžeme říct, x se rovná, tohle měním, x se rovná odmocnina z y mínus 1 mínus 2, pro y je větší nebo rovno 1. Takže vidíte, teď, způsob, jak jsme to napsali. y je vložen do funkce , což bude inverze funkce. x je výsledek. x je obor hodnot. Takže to můžeme i přepsat jako f je inverze y. To je x, se rovná odmocnině y mínus 1. mínus 2, pro y je větší nebo rovno 1. Tohle je inverzní funkce. Můžeme říct, že to je naše odpověď. Ale mnohokrát lidé chtějí odpovědět v x. A víme, že tam můžeme dát cokoliv. Takže když dáme a, dostaneme f inverzní z a. Změní se to na odmocnina z mínus 1 mínus 2, 4. No, předpokládáme a je větší nebo rovno 1. Ale můžeme dát x tady. Jen přejmenujeme y na x. Uděláme přejmenování Takže přejmenujeme y za x. A dostali bysme---jen to posunu dolů. Dostaneme f inverzi z x. Podtrhnu to. Jen, abych to ukázalo, to přejmenováváme na x. Můžete to přejmenovat, jak chcete, se rovná odmocnina z x mínus 1. Z x mínus 1. Mínus 2, musíme to přejmenovat, x je větší nebo rovno 1. A teď máme inverzní funkci jako funkci x. A kdybysme dělali graf, pojďme se snažit udělat graf. Možná je nejjednodušší nakreslit ty body tady. Takže nejmenší hodnota x je 1. Když tam dáte 1, dostanete 0. Takže bod 1, mínus 2, je náš inverzní graf. Takže 1, záporná 2, je přímo tam. A pak když jdeme do 2, podívejme, 2 mínus 1 je 1. Základní odmocnina je 1. Mínus 2. Takže je to mínus 1, takže bod, 2, záporná 1 je přímo tam. Tak se zamysleme. Podívejme se. Jestliže uděláme 5, chci perfektní čtverec. 5 mínus 1 je 4, mínus 2. Takže bod 5, 2 je, ujistíme se. 5 mínus 1 je 4. Takže odmocnina je 2. Mínus 2 je 0. Takže bod 5, 0 je tady. Takže inverzní graf, je jen definován pro x větší než nebo rovno 1. Takže inverzní graf bude vypadat zhruba takhle. Bude to vypadat něco jako, jako jsem začal, no je to trochu zamotané. Tak to bude vypadat takhle. Přesně tak. A jak jsme viděli, v prvním, úvod do inverzních funkcí, jsou zrcadlové obrázku kolem přímky y se rovná x. Tak teď udělám graf y se rovná x, y se rovná x. y se rovná x je ta přímka támhle. Všimněte si, jsou zrcadlové kolem té přímky. Tady, mapujeme 0 do 5. Jesliže je x 0, mapuje se do 5. A teď jdeme opačnou cestou. Mapujeme ř do---mapujeme 5 do hodnoty 0. A to je proto, že jsou zrcadlové obrázky. A vlastně jsme vyměnili x a y. .
video