Algebra: Komplexní čísla
Přihlásit se
Algebra: Komplexní čísla (9/13) · 4:01

Komplexně sdružená čísla u16_l4_t2_we4 Komplexně sdružená čísla

Navazuje na Algebra: Funkce.
Máme za úkol najít číslo komplexně sdružené číslu (7 minus 5i) A toto video vám odhalí, jak je hledání komplexně sdružených čísel překvapivě lehké. Je to vlastně stejné jako toto číslo, ale raději bych měl říci, abych byl více konkrétní, že má stejnou reálnou část, takže komplexně sdružené číslo bude mít stejnou reálnou část, ale jeho imaginární část bude mít opačné znaménko. Tudíž, místo -5i bude mít +5i. Takže toto je číslo komplexně sdružené s číslem 7 minus 5i. Většinou je zápis této operace, Když máte 7 minus 5i, tak nad něj pouze napíšete takto čárku, což znamená, že k číslu 7 minus 5i chcete komplexně sdružené číslo. A to se bude rovnat 7 plus 5i. Někdy se také používá tento zápis: Většinou se pro komplexní čísla užívá proměnná 'z', takže když 'z' je 7 minus 5i, tak napíší 'číslo komplexně sdružené se z', napíši čárku nad 'z', bude 7 plus 5i. Teď si říkáte: „Dobře, jak najít komplexní číslo je jasná věc, ale k čemu je to dobré?“ A nejzákladnější užití nebo oblast, kde se to využívá nejčastěji je, že když chcete násobit jakékoliv komplexní číslo s jeho komplexně sdruženým číslem, tak vždy dostanete reálné číslo. A zde chci zdůraznit, že 7 plus 5i je komplexně sdružené s 7 minus 5i. Ale 7 minus 5i je také komplexně sdružené s 7 plus 5i, ze zřejmých důvodů. Pokud jste začali s tímto a změnili znaménko u imaginární části, dostali byste 7 minus 5i. Jsou komplexně sdružené. Nyní vám předvedu, že když násobím komplexně sdružené čísla, dostanu číslo reálné. Takže vynásobme 7 minus 5i krát 7 plus 5i. Toto provedu v modré barvě. 7 minus 5i krát 7 plus 5i. A pamatujte, že kdykoliv násobíte tyto výrazy, musíte vlastně násobit všechny členy navzájem. Můžete dvakrát využít distributivního zákona. Zde si můžete připomenout, že násobím každou část tohoto s každou částí tohoto komplexního čísla. Udělejme to jakýmkoliv způsobem. Máme 7 krát 7, což je 49. 7 krát 5i, což je 35i. Potom minus 5i krát 7, což je -35i. Zde vidíte, že se imaginární části odečtou. Nyní máte -5i krát +5i. což je -25 krát 'i na druhou'. A -25 'i na druhou'… Pamatujte, že 'i na druhou' je -1, takže -25 'i na druhou'… Rozepíšu to… -5i krát +5i je -25 krát 'i na druhou'. 'i na druhou' je -1, takže -25 krát -1 je +25. Tyto části se odečtou, takže nám pouze zbývá 49 plus 25. Spočteme 50 plus 25 je 75. Takže výsledek je 74. Takže nám zbylo pouze reálné číslo 74. Další způsob je, že vůbec nemusíte roznásobit. Můžete poznat, že to vypadá jako by to bylo něco plus něco krát… Nebo něco minus něco krát to samé plus něco. A tento příklad známe z dřívějška z algebry. Že (a plus b) krát (a minus b) je roven 'a na 2' minus 'b na 2'. Je roven rozdílu čtverců. Takže v tomto případě 'a' je 7, 'a na druhou' je 49. 'b' je v tomto případě 5i. 'b na druhou' je 5i, to celé na druhou, což je 25 krát 'i na druhou', což je -25 a toto odečítáme. Takže to bude +25. Sečtěte oba členy a získáte 74.
video