Algebra: Komplexní čísla
Přihlásit se
Algebra: Komplexní čísla (5/13) · 2:21

Komplexní čísla Opakování - zápis čísel -21  a  7i jako čísel komplexních

Navazuje na Algebra: Funkce.
Napište následující čísla jako komplexní čísla. A jako opakování si připomeneme, že komplexní číslo je číslo, které má reálnou část nebo imaginární část. Radši to ujasním -- které má reálnou část a imaginární část. Pokud mám a + bi, kde "a" je reálné číslo a "b" je reálné číslo, tak se jedná o komplexní číslo. Tato část je reálná část. A toto je imaginární část. A proč je imaginární? Protože je to verze tohoto speciálního čísla. Imaginární jednotky. Tohoto speciálního čísla "i". V tomto případě je násobené b-krát. Možná ho už znáte, možná ne - je to trochu zvláštní. Ale z definice i - druhá mocnina "i" se rovná mínus 1. Dosud jsme neměli žádná čísla, jejichž druhá mocnina je záporné číslo. Ale pokud umocníte "i" na druhou, tak dostanete -1. To je ta pěkná vlastnost imaginárních čísel - jejich druhé mocniny jsou záporné. A díky tomu dokážeme vyřešit dost rovnic, které by byly neřešitelné, pokud bychom hledali jen reálná řešení. Má to mnoho využití, hlavně v technice. A i jinde, například ve fyzice. Takže nyní pouze jdeme podle definice. Když se podíváme na několik čísel a když pak uvidíte, jak se dají použít, tak si snad uvědomíte, jak důležitá jsou imaginární čísla. Vrátím se k příkladu - zapište následující čísla jako komplexní čísla. Toto číslo je pouze obyčejná záporná 21. Jak to zapíšeme jako komplexní číslo? Napíšeme to jako kombinaci reálného a imaginárního čísla. Mohl bych napsat, že to je mínus 21 plus nula krát i. Nula krát 1 je nula, takže nám stále zůstane jen ta -21. Nemáme tu žádnou imaginární část. Takže toto je pouze komplexní verze čísla -21. Velmi jednoduché. Podobné je to i s tímto příkladem. 7 krát i je imaginární číslo, takže zde nemáme reálnou část. Reálná část je 0. Takže to je 0 plus 7i.
video