Algebra: Komplexní čísla
Přihlásit se
Algebra: Komplexní čísla (10/13) · 10:10

Komplexní čísla (část 1) Komplexní čísla (část 1)

Navazuje na Algebra: Funkce.
Ve videu o imaginárních číslech jsme se naučili - doufám, že jste se na něj podívali - že v některých rovnicích vám může vyjít druhá odmocnina ze záporného čísla. Když například dostanete druhou odmocninu z -1 nebo druhou odmocninu z -9. A jelikož pokud umocníte na druhou jakékoliv reálné číslo, tak je to buď nula nebo kladné číslo, toto bylo pro nás nedefinované. Aby to bylo definované, jako v tomto videu, tak si lidé vymysleli věc zvanou i. Tu nazýváme imaginární jednotak, nebo jen číslo i. A i definujete, jak bylo řečeno - když ho umocníte - no, povíme si definici i. Když umocníte i na druhou, rovná se to mínus 1. A to nám zjednodušuje celý problém s odmocninou ze záporného čísla. Nebo můžeme říci, že druhá odmocnina z mínus 9 je to stejné, jako i krát druhá odmocnina z 9, což je 3i. A proč to tak je? Co se děje, když toto umocníme na druhou? Co je 3i na druhou? 3i na druhou je to stejné jako 3 na druhou krát i na druhou. To víme z vlastností mocnin. A to se rovná 9 krát -1, což je mínus 9. Takže 3i na druhou se rovná -9. A když trochu rozšíříme definici druhé odmocniny i na záporná čísla, tak můžeme naopak jít a říci, že 3i se rovná druhé odmocnině z mínus 9. A 3i nazveme imaginárním číslem. Nazýváme ho "imaginární", ale je stejně reálné jako všechna čísla. Tedy jistým způsobem - například existují vůbec záporná čísla? Též jsou pouze něco, co jsme si určili - když dáme znak mínus před čísla, pouze nám to řekne něco o této hodnotě. Každopádně nechci vás moc poplést. Ale imaginární čísla mají zlou pověst, neboť se nazývají imaginární čísla, a tak si někteří lidé myslí, že existují méně než ostatní čísla. Tak, to jsme vyřešili. Tedy každé číslo krát tato imaginární jednotka i je imaginární číslo. Když řešíte kvadratické rovnice, tak si uvědomíte, že někdy dostanete číslo, které má trochu z obou. Má reálnou část i imaginární část. Tak vám ukážu příklad. Řekněme, že mám číslo 5 plus 2i. Možná si řeknete, co když se to dá zjednodušit? Ale to nemůžete. Nemůžete připočítat k reálnému číslo imaginární. Můžete si to představit, jako by byly v jiných rozměrech. A tak číslo, které má reálnou část, jako tato pětka, a imaginární část, jako toto 2i, se nazývá komplexní číslo. Dokonce si to můžete i nakreslit na grafu. Podívejte. Můžete si nakreslit svislou osu. A tu nazvěte imaginární osa. A potom vodorovná osa bude reálná osa. Toto je symbol pro množinu reálných čísel. U 5 plus 2i je reálná část 5. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět. Toto je 5. A imaginární část je 2i, takže můžete jít po imaginární ose, nebo jak chcete po ose i, a tady je dva. A potom tu máte toto číslo, které nazveme 5 plus 2i. V dalších videích ukážu více příkladů, kde využijeme komplexní čísla. Ale teď, když už máme definované komplexní číslo, ukážeme si, co s nimi můžeme dělat. Takže co se stane, když připočítám dvě komplexní čísla? Toto smažu. Řekněme, že máme dvě komplexní čísla. Jedno je a plus bi. Takže reálná část je a, imaginární část je bi. A teď vezmeme jiné komplexní číslo, c plus di. A symbol, který se používá na označení komplexních čísel, skoro jako x, když řešíte rovnice. x může být jakékoliv reálné číslo, když řešíte rovnice. Tak u komplexních čísel je zvykem používat písmeno z. Takže toto komplexní číslo můžeme nazvat z index 1. A mohlo by to být cokoliv. Číslo z je úplně náhodné. Toto tady je i. Toto můžeme nazvat z index 2. Takže jaké komplexní číslo je z1 plus z2? Rovná se to tomuto a plus bi plus c plus di. Změním si barvy. Toto je monotónní. Takže když sčítáte dvě komplexní čísla, jednoduše sčítáte reálné části a stejně tak sčítáte imaginární části. Takže se to rovná a plus b - promiňte. Reálné části. To je a plus c. toto jsou reálné části. To se rovná a plus c plus - a teď sčítáte imaginární části. b plus d krát i. Takže máte bi a di. Když je sčítáte, dostanete b plus d i. b plus d na imaginární ose, určitě si to dokážete představit. Je to dost jednoduché. Pouze sčítáte reálné a imaginární části. Takže co se stane, když vynásobíte dvě komplexní čísla? Nebo pojďme popořádku. Co se stane, když je odečítáte? Je to to stejné. Nic nového. z1 mínus z2. To se rovná... Nejdříve odčítáte reálné části. a mínus c. A to je nová reálná část. Potom odčítáte imaginární části. b mínus d krát i. A to je nová imaginární část. Takže toto je naše nové komplexní číslo. Co se stane, když vynásobíte tato dvě čísla? Kolik je z1 krát z2? No to se rovná a plus bi krát c plus di. A teď to jednoduše roznásobíme. Určitě jste se učili, jak něco takového roznásobit. Je to jako použít distributivní zákon dvakrát. Takže vezmeme c plus di a vynásobíme každý z těchto členů. Že? Toto by se mělo rovnat a krát c plus di. Že? Plus bi krát c plus di. Ano? Pouze jsem vzal c plus di a vynásobil jsem to tímto a, abych dostal toto, a tímto bi, abych dostal toto. A teď distribuuji znova. Dostaneme ac plus adi - toto je i. Píšu škaredé i. adi plus - co je bi krát c? To je cbi. A teď tu máme bi krát di. Takže to je b krát d, což je bd. A kolik je i krát i? No to je i na druhou nebo mínus 1. Že? Krát mínus 1. Takže na co to zjednodušíme? Toto dokážeme zjednodušit na - vrátím se sem. Podívejme se, co jsou reálné části. Máme tento člen, a krát c, což je reálné. Takže ac. A potom tento poslední člen, což je bi krát di. Protože násobíme i krát i, dostali jsme mínus 1, tedy je to zase reálné. Ano? Ta máme záporné bd. Mínus bd. To je naše nová reálná část. To máme tyto dva reálné členy. A co je naše nová imaginární část? Budou to tyto dva členy, sčítané. To je - už se sem skoro nevejdu - ad plus cb a to všechno krát i. Trochu jednoduší je to s čísly a v dalším videu možná opravdu použiji čísla. Ale důležité je, že vlastně pouze používáte distributivní zákon a můžete sčítat pouze reálné členy. Nemůžete sčítat reálná a imaginární členy. A můžete sčítat pouze imaginární členy. A pamatujte, když násobíte dvě imaginární čísla, násobíte dvě i. A i krát i je mínus 1. A teď poslední operace, dělení komplexních čísel. Tady to začíná být trochu zajímavější a neintuitivní. Takže co se stane, když vydělím z1 číslem z2? Znovu je to a plus bi děleno c plus di. Jak toto vydělím? Použiji jedno pravidlo, které jste se doufejme naučili v algebře. Když vynásobím - ukážu to tady v rohu a plus b krát a mínus b, co dostanu? To se rovná a na druhou mínus b na druhou. Takže když vynásobím komplexní číslo... Teoreticky násobím komplexní číslo c plus di krát c mínus di. Co dostanu? Dostanu c na druhou mínus di na druhou. A kolik se rovná di na druhou? To je d na druhou krát mínus jeden, tak že to máme c na druhou. Och, vypršel mi čas. Takže budeme pokračovat v dalším videu. Neboť to bude trvat delší dobu. Tak uvidíme se.
video