Algebra: Komplexní čísla
Přihlásit se
Algebra: Komplexní čísla (12/13) · 1:53

Odčítání komplexních čísel Názorný příklad odčítání dvou komplexních čísel.

Navazuje na Algebra: Funkce.
Budeme odečítat. Máme komplexní číslo 2 - 3i a budeme od něj odečítat 6 - 18i. První věc, co uděláme, je to, že se zbavíme závorek. Máme několik reálných částí a komplexních částí a můžeme s nimi dále pracovat. Máme tedy 2 mínus 3i a odečítáme od nich toto množství. Abychom se zbavili závorek, můžeme změnit znaménka nebo můžeme říct, že obsah závorky vynásobíme -1 -1 x 6 je -6. -- Napíšu to purpurovou. Toto je -6 a -1 x -18 bude dávat plus. Plus 18i: záporné číslo krát záporné číslo dává kladné. A nyní chceme přidat reálné části a komplexní části, zde je reálná část: 2 a potom máme -6, máme tedy 2 - 6, a chceme přidat imaginární části. Máme záporné číslo -- znázorním to jinou barvou Máme tady -3i a také tu máme plus 18i výsledkem je tedy plus 18i Pokud sečteme reálné části: 2 mínus 6 je -4 A když sečteme imaginární části: pokud mám mínus tři jednotky něčeho a přidám osmnáct jednotek něčeho, výsledkem bude patnáct jednotek něčeho. Můžeme si to také představit takto: Pokud mám osmnáct jednotek něčeho a odečtu tři jednotky něčeho, budu mít patnáct jednotek něčeho. V tomto případě je "něco" označení pro i, imaginární jednotku, Bude to tedy plus 15 -- plus 15i. Máme hotovo.
video