Algebra: Komplexní čísla
Přihlásit se
Algebra: Komplexní čísla (13/13) · 4:58

Dělení komplexních čísel. Názorný příklad, jak dělit komplexní čísla

Navazuje na Algebra: Funkce.
Nyní budeme dělit. (6 plus 3i) dělíme (7 minus 5i). V tomto případě, když to vydělím, chci získat další komplexní číslo. Chci tedy získat nějaké reálné číslo plus nějaké imaginární číslo, tedy nějaký násobek 'i'. Popřemýšlejme, jak na to. Dělení můžeme zapsat i takto, tedy přepsat na zlomek (6 plus 3i) lomeno (7 minus 5i). Jedná se o to samé. Dělení něčeho je to samé jako zlomek, kdy něco je ve jmenovateli, jako zde. A jak to zjednodušíme? Máme nástroj, pomocí kterého zajistíme, abychom neměli komplexní číslo ve jmenovateli. Využijeme komplexně sdruženého čísla. Pokud vynásobíme čitatel a jmenovatel tohoto výrazu komplexně sdruženým číslem jmenovatele, získáme ve jmenovateli reálné číslo. Pusťme se do toho. Vynásobme jmenovatel a čitatel vhodným komplexně sdruženým číslem. Tedy (7 plus 5i). (7 plus 5i) je komplexně sdružené číslo pro (7 minus 5i). Vynásobíme to tedy (7 plus 5i) lomeno (7 plus 5i). Cokoli dělené samo sebou je jedna. Za předpokladu, že nedělíme nulou, dělení nulou není definováno. (7 plus 5i) lomeno (7 plus 5i) je jedna. Neměníme tedy hodnotu výrazu. Ale zbavíme se tak imaginární části ve jmenovateli. Proveďme tedy násobení. Náš jmenovatel… Musíme vynásobit každou část tohoto každou částí tohoto komplexního čísla. Můžeme postupovat podle FOIL, chcete-li. Provedeme prosté roznásobení. Máme 6 krát 7, to je 42. Potom máme (6 krát 5i), to je 30i. Tedy plus 30i. Potom máme 3i krát 7, to je plus 21i. A nakonec máme 3i krát 5i. 3 krát 5 je 15. To máme 'i' krát 'i', tedy 'i na druhou', to je -1. Tedy to je 15 krát -1, tedy -15. To je náš jmenovatel. Náš zlomek tedy bude… Máme tu 'a' plus 'b' krát 'a minus b'. Tak si to můžeme představit. Nebo můžeme udělat to samé co předtím, abyste si nemuseli pamatovat vzorec pro rozdílu čtverců. 7 krát 7 je 49. Můžeme postupovat podle pravidla FOIL, pokud chcete. Nejprve jsme udělali 7 krát 7. Nyní se pustíme do vnějších výrazů. 7 krát 5i je +35i. Potom můžeme udělat vnitřní výrazy. -5i krát 7 je -35i. Tyto dva se nám vyruší. A potom -5i krát 5i je -25 krát 'i na druhou'. -25 'i na druhou' je to samé, jako -25 krát -1, tedy +25. Nyní to zjednodušme. Tyto členy se nám vyruší. Náš čitatel se zjednoduší na 49 plus 25, to je 74. A náš jmenovatel: Můžeme přidat reálné části. Máme tedy 42 a -15. Podívejme se: 42 minus 5 je 37, minus dalších 10 bude 27. To je 27. Potom přidáme našich 30i, plus 21i… Tedy 30 něčeho plus dalších 21 bude 51 něčeho. A to něco je v tomto případě imaginární jednotka 'i'. Napíšeme to v purpurové,' vypadá to jako oranžová. Je to +51i. Chceme to zapsat jako 'a' plus 'b' krát 'i', v klasické podobě zápisu komplexního čísla. Je to to samé jako 27 lomeno 74. 27 lomeno 74 plus 51 lomeno 74 krát 'i'. Napíšu to oranžově… A máme hotovo. Máme reálnou část a imaginární část. Pokud vás tento poslední krok trochu mate, stačí si pamatovat, že je to to samé. Násobíme obě části těchto výrazů výrazem 1 lomeno 74. Dělíme oba výrazy 74. Roznásobíme oba členy 1 lomeno 74. To je jeden způsob, jak si to vysvětlit. Takto jsme dopěli k výsledku, kde máme pěknou reálnou a komplexní část.
video