Algebra: Matice
Přihlásit se
Algebra: Matice (9/16) · 14:15

Invertování matice 2x2 (část 1)

Navazuje na Algebra: Komplexní čísla.
Naučili jsme se sčítat matice, odčítat matice, násobit matice. Proto by Vás možná zajímalo, jestli existuje... maticovému dělení? Ještě než se k tomu dostaneme, chtěl bych představit... pár pojmů. A poté možná uvidíte něco, co možná není... konkrétně dělení, ale velmi něco velmi blízkého. Než začneme, chtěl bych Vám představit pojem jednotková matice. Jednotková matice je matice. A označím ji velkým I Pokud ji vynásobím jinou maticí -vlastně nevím jestli bych tady měl psát tečku- ale nevadí, když tedy vynásobím jednotkovou matici jinou maticí dostanu tu samou matici. Nebo pokud vynásobím nějakou matici jednoutkovou dostanete opět tu samou nezměněnou. Je velmi důležité si uvědomit, že při maticovém... násobení hraje důležitou roli pořadí. Vlastně jsem vám tady řekl, že... nemůžeme předpokládat stejné chování jako u obyčejného... násobení, že a krát b je vždy rovno b krát a. Při maticovém násobení je důležité... si uvědomit pořadí,... ve kterém násobíme. NIcméně, maticové násobení funguje oběma směry... pouze pokud jsou obě matice čtvercové. Násobení může fungovat pouze v jednom směru, pokud... matice není čtvercová. A můžete se zamyslet proč tomu tak je,... z definice násobení, kterou jsme se naučili. Nicméně, nadefinoval jsem tuto jednotkovou matici. Jak vlastně vypadá? Je to velmi jednoduché. Když máme matici 2x2, jednotková je 1, 0, 0, 1. Pro matici 3x3 je to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Řekl bych, že vidíte způsob jakým se tvoří. Pro matici 4x4 je jednotková matice 1, 0, 0, 0 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Pro vytvoření jednotkové matice, vezmeme předešlou jednotkovou rozšíříme jí na matici n krát n a jediné co musíme udělat je mít jedničky diagonálně... z levého horního rohu do pravého dolního. A všude jinde budou 0. Jak jsem řekl, pojďme ověřit, že to tak skutečně je. Vezměme tuto matici a vynásobme ji jednotkovou maticí. A dokažme, že se nezměnila. Když vezmeme jednotkovou a vynásobíme ji obecnou maticí uvidíme, že to funguje pro všechna čísla. a, b, c, d Čemu se to tedy rovná? Budeme násobit tuto řádku s tímto sloupcem. (1 krát a) plus (0 krát c) je a A tuhle řádku krát tento sloupec. (1 krát b) plus (0 krát d). je b. Potom tuto řádku s tímto sloupcem (0 krát a) plus (1 krát c) je c. A úplně naposledy tuto řádku s tímto sloupcem. (0 krát b) plus (1 krát d) To je d. Tady to máme. Bylo by dobré vyzkoušet i jiným způsobem abychom viděli, že to vždy funguje. Vlastně je daleko lepší to vyzkoušet.... s maticí 3x3. A uvidíte, že to funguje. Je to i dobré cvičení pro zjištění, jak celé násobení matic funguje. Když se nad tím zamyslíme, bereme řádek informací odsud a sloupec informací osud. Přirozeně, kdykoliv násobíme, řekněme,... že tento vektor krát tento vektor, násobíme odpovídající pozice mezi sebou a ty sečteme, jasné? Když máme 1 a 0, tak 0 vyhodí cokoliv v tomto sloupcovém vektoru. Proto nám tady zbylo pouze a. A to je důvod proč nám to vyhodí vše, ale... první člen v tomtu sloupcovém vektoru. a zůstane nám tady pouze b. A úplně podobně zmizí ... i druhý člen. To je důvod proč tady zůstane pouze c. Tohle násobí tohle A zůstane pouze c. Tohle násobí tohle. A zůstane d. Úplně ta samá pravidla se aplikují na matice 3x3 nebo na jakékoliv n krát n. A to je to zajímavé. Máme jednotkový vektor. Nyní, abychom dokončili myšlenku,... pojďme se zamyslet. V klasické matematice, pokud násobím 1 krát a, dostanu a. a také víme, že 1 děleno a to celé krát a, tohle je... klasická matematika, to nemá nic co dočinění s maticema, je stále 1. Tohle nazýváme inverzní prvek k a. A také je to to samé, jako dělení číslem a. Kde je tedy analogie s maticemi? Změním barvy, protože už jsem zelené použil... docela hodně. Je tu ozáka, existuje taková matice a ... kterou bych vynásobil inverzní maticí a a celkově by vyšla jednotková matice? Existuje taková? A také by bylo dobré, kdyby to fungovalo při obráceném pořadí operandů. A krát inverzní A by měla být ... také jednotková matice. Když se nad tím zamyslíme, pokud jsou obě dvě tvrzení pravdivá... potom vlastně není pouze inverzení A inverznímu k původnímu A, ale ... A je také inverzní k A inverzní matici. Takže obě dvě matice jsou inverzní sami k sobě. To je to, co chci říct. Takže tedy existuje taková matice která se nazývá inverzní jak už jsem 3x řekl. Nyní si ukážeme jak ji vypočítat. Pojďme do toho Ukážeme si, že počítání pro matici 2x2 je poměrně přímočaré. Ačkoliv si můžete myslet, že je to trochu magické jak... jsme přišli na postup nebo algoritmus u matice 3x3 je trochu pracné. U matice 4x4 vám to zabere celý den. U 5x5 skoro zaručene uděláte nějakou jednoduchou chybu. Pokud chcete udělat inverzní matici k matici 5x5 je lepší to přenechat počítači. Ale zpět k tématu, jak to vypočítat? Pojďme něco zkusit a pak zpětně ověřme, že je skutečně inverzní. Máme matici A s členy a, b, c, d. Pro vypočítání inverzní matice vypadá postup trochu jako voodoo. V budoucích videích to vysvětlím lépe... a intuitivněji jak jsme... k tomu celkově došli. Ale teď bude lepší si zapamatovat pouze kroky u kterých budete mít jistotu že vyjde inverzní matice. Je to rovno 1 děleno tohle číslo krát a krát d mínus b krát c ad mínus bc. Tento výpočet dole, ad mínus bc, se nazývá determinant matice A. Jím vynásobíme matici. Je to pouze číslo. Skalár, nebo-li přirozené číslo. Vynásobíme, přehodíme a a d Vyměníme horní levý a pravý spodní člen takže zbývá d a a. Tyto dva, vezmeme spodní levý a ... horní pravý a otočíme jejich znaménka. Takže c mínus b. A poté determinant. Zde je potřeba se trochu z hluboka nadechnout. V další videích jak jsem slíbil dám vysvětlení. Je to ve skutečnosti trochu sofistikovaný problém naučit se vypočítat determinant. Pokud přesně tohle děláte teď na střední škole měli byste vědět jak diskriminant vypočítat. Neříkám to rád. Takže, co je tohle? Toto se nazývá determinant matice A. V písemce možná uvidíte, zjistiěte determinant A. Řeknu Vám, jak to zjistit. Determinant A je značen závorkami absolutní hodnoty a je roven (a krát d) mínus (b krát c) Jinak řečeno, mohla by to být jednička děleno diskriminant. Můžete napsat Inverzní A je rovno 1 děleno determinant A krát matice d, -b, -c, a podívejte se na to. zkusme si to na reálném problému a uvidíte,... že to ve skutečnosti není tak hrozné. Změňme písmena. Pokaždé to nemusí být zrovna A. Řekněme, že máme matice B. A matice B je 3, vybereme náhodná čísla, -4, 2, -5. Vypočtěneme inverzní matici B. Inverzní matice B se bude rovnat jedné děleno determinant B. Co je to ten determinant? Je to (3 krát -5) mínus (2 krát -4) (3 krát -5) je -15 mínus (2 krát -4) (2 krát -4) je -8. Odečteme čísla a vyjde +8 a celé to vynásobíme jakou maticí? Dobře, prohodíme tyto dva členy. Je to -5 a 3. a teď prohodíme znaménka u těch dvou členů -2 a 4 4 bylo -4, a teď se stane 4. Zkusíme, jestli to nemůže trochu zjednodušit. B inverzní je rovno -15 plus 8 to je -7 takže determinant je -1/7 můžeme napsat, determinant B je roven -7 je to -1/7 krát matice -5, 4, -2, 3 což je rovno, tohle je pouze číslo, takže pronásobíme každý člen a je to rovno mínus, mínus, plus Takže 5/7 5/7 mínus 4/7 podívejme se + 2/7 a poté mínus 3/'7 je to trochu komplikované Skončili jsme zde se zlomky. Ale pojďme si potvrdit, že matice je inverzní k matici B. Vynásobíme je spolu Předtím než udělám výpočet si udělám trochu místa. Tohle už také nepotřebuju. Jdeme na to. OK. Zkontrolujeme, že tohle krát tohle nebo tohle krát tohle je ve stekučnosti rovno jednotkové matici. Pojďme na to. Vyměním jenom barvy. B invezní je 5/7 za předpokladu, že jsem neudělal žádné chyby. -4/7 2/7 a -3/7 To je inverzní matice B. Tu vynásobíme maticí B. 3, -4 2, -5 Uděláme součin matic. Potřebuju jen nějaké místo na mé výpočty. Vyměním barvy. Vezmu tento řádek a vynásobím ho tímto sloupcem 5/7 mínus 3 je co? 15/7 Plus -4/7 krát 2. -4/7 krát 2 je -, počkejte ověřím to jo, 5 krát 3 is 15/7 -4, jo jasně, 4 krát 2, takže 8/7. Teď budeme násobit tento řádek tímto sloupcem 5 krát -4 je -20/7 Plus -4/7 krát -5 To je 20/7 Začínám být trochu unavený, dělat násobení matic se zápornými zlomky. Ale tohle je dobré cvičení na násobící... část mozku. No, udělejme tenhle člen teď vynásobíme tuhle řádku a tento sloupec 2/7 krát 3 je 6/7 plus -3/7 krát 2 to je -6/7 A zbývá poslední člen Skoro hotovo 2/7 krát -4 je -8/7 plus -3/7 krát -5 Takže záporná znaménka se vyškrtnou a zbyde 15/7 A pokud zjednodušíme, co dostaneme? 15/7 mínus 8/8 je 7/7 A to je 1. Tohle je 0 Také 6/7 mínus 6/7 je 0 A -8/7 plus 15/7 je 7/7 což je opět 1. A tady to máme dokázali jsme vypočítat inverzní matici. Ve skutečnosti bylo těžší dokázat, že je inverzní samotným násobením, kvůli přítomnosti zlomků a záporných čísel. Doufám, že vám to stačí. Teď bychom mohli zkusit jiný způsob ověření, že násobením nám B krát B^-1 nám vznikne jednotková matice Tohle je tedy způsob jak vypočítat inverzní matici 2x2 V dalším videu uvidíte, že... počítat inverzní matici 3x3 je ještě větší zábava. Uvidíme se brzy. 00:14:13,850 --> 00:14:14,000
video