Algebra: Průřez - řešené příklady
Přihlásit se
Algebra: Průřez - řešené příklady (22/24) · 8:37

SAT - příprava: Test 2 odd.3 část 1 Úlohy číslo 1 až 4 začínající na straně 459

Navazuje na Algebra: Matice.
.. Je pozdě a jsem ospalý, ale jsem zvláštně motivovaný řešit úlohy SAT, takže půjdu na to. Začneme nový test. Bude to test číslo 2 a začneme sekcí 3, která je na 459 straně knihy Jak se ta kniha jmenuje? Oficiální SAT studijní průvodce od nakladatelství College Board. Takže začneme. Takže první úloha číslo 1. Píše se zde, jestli 3b + 1 je méně než 10, které z následujících čísel nemůže být hodnota b? Takže které z následujících čísel to nemůže být? Dávají nám několik možností a) -1; b) 0; c) 1; d) 2; e) 3. Můžete začít s možností a). A pak je všechny rychle vyzkoušet, jestli jsou správné. Já bych to udělal tak, že bych tuto nerovnici upravil, odečetl 1 z obou stran. Řeknete si, tohle je to stejné jako že 3 krát b musí být méně než 9. Zrovna jsem odečetl 1 z obou stran, správně? Takže vidíte že 3 krát -1 je -3, což je méně než 9. 3 krát 0 se rovná nule, což je méně než 9. Napíšu to. 3 krát -1 rovná se -3 3 krát 0 se rovná nule. 3 krát 1 se rovná 3 a 3 krát 2 rovná se 6. Všechny jsou méně než 9, že? Všechny tyto už jsem dosadil za b. Ale 3 krát 3 se rovná 9, že? 3 krát 3 se rovná 9, což není méně než 9. Takže naše odpověď bude e). Číslo 2, myslím že mám místo na to abych úlohu udělal bez mazání tabule. Stojí zde, že 2 umocněno na 4x rovná se 16. Kdykoliv vidíte problém, kde proměnná je v mocniteli a máte rozdílné základy, trik je v tom převést základy na stejné hodnoty. Takže jak můžeme napsat 16 jako mocninu 2? Takže jasně. Jak musíte umocnit 2, aby se to rovnalo 16? 2 na druhou je 4, 2 na třetí je 8, 2 na čtvrtou je 16, správně? Nyní můžeme tuto stejnou rovnici napsat jako 2 umocněno na 4x je rovno... další možnost jak napsat 16 je 2 na čtvrtou. A teď by se nám to mělo zdát trochu jasnější. 2 umocněno na 4x je to stejné jako 2 na čtvrtou, takže 4x musí být rovno 4. 4x se musí rovnat 4, takže x se bude rovnat 1. A tuto možnost máme v nabídce, takže si můžu být jistý že mám správný výsledek. Pojďme dál. Myslím, že brzy bych mohl zalehnout do postele s chřipkou. Doufejme, že ne, protože to by mě omezilo při řešení SAT úloh na Youtube. Číslo 3. .. Jak moc větší je r mínus 2 než r + 5 .. Co kdybych chtěl vědět, o kolik je jedno číslo větší než druhé? Co kdybych se zeptal o kolik je větší 10 než 5, co s tím udělám? Tak si odečtu 5 od 10 a to bude má odpověď. Takže příklad: 10 mínus 5 = 5, takže 10 je o 5 větší než 5. Jestli tedy chcete zjistit o kolik větší než r mínus 2 je r + 5, přičemž r +5 bude určitě větší než r - 2, tak je jen odečtete. Máme tedy r plus 5 mínus (r mínus 2). Tedy r plus 5 mínus r...změním znaménko v závorce u čísla 2...takže plus 2. r se navzájem vyruší a máme odpověď. Je to 7. A opravdu to ani nemusíte dělat tímto způsobem. Protože toto r může být jakékoliv číslo a odpověď by měla být stejná nezávisle na tom, kolik bude r. A vidíte, že to fungovalo, protože r se vyrušily. Nejlehčí věc, předpokládejme nyní, že r je 0, protože můžeme. Nemělo by záležet na tom kolik bude r. Kdyby r bylo 0, pak otázka je: O kolik větší než -2 je +5? Předpokládám teď, že r je 0. Udělali byste stejnou věc. 5 mínus -2, což je rovno 7. A mohli byste si je zapsat na číselnou osu, kdybyste chtěli řešit tuto úlohu graficky. Další úloha se zdá být vizuální. .. Úloha číslo 4. Takže tu máme kvádr. Nemusím to nakreslit přesně, dovolím si to jen načrtnout. Je to krabice, vypadá to jak krabice. .. Píše se tu, že krabice je nahoře otevřená. .. Tady máme spodek krabice. .. A napsali nám tu i rozměry. Tato strana je 4, tato je 3 a výška je 2. A ptají se nás: kdybychom rozřezali strany krabice a všechny je složili na zem, která z těchto možností odpovídá této krabici...tohle je čistě vizuální úloha Ale k tomu, abychom složili strany k zemi, bychom museli rozříznout tuto stranu. Tuto stranu. Jen si teď představím, co bych udělal, kdybych měl nějaké nůžky. A nemáme tu žádné víko od krabice. Pak bych si vzal tuto stranu a složil ji k zemi takhle. Tuto stranu bych složil tímhle směrem. Zadní stranu bych složil takhle a tuto stranu bych složil takto. Takže bychom měli základnu. Takže základna by vypadala nějak takto, kde 3 by byla šířka, ano? Tato hrana odpovídá této hraně. Tato hrana by odpovídala této hraně. A ta má délku 4. A pak výška 2...nakreslím to. Takže tato strana, kterou vyznačím hnědě, by byla takto. .. A tato vzdálenost by byla 2. A pak bychom měli další...třeba tady tu vzadu. vyznačím ji jinou barvou, třeba fialovou A tahle strana vzadu by byla takto. Také by měla délku 2. A pak ty další dvě strany by byly tady. .. A samozřejmě tato je 2 zde. A pak nakonec mám tady tu vzadu. Musím vybrat barvu. Tato zadní strana by byla tady, ano? Vybarvím to, tak jak jsem to udělal na předloze. A ta by také byla 2. Takže tohle je čistě vizuální úloha, není tu nic víc co bych mohl vysvětlit. A není tu žádné víko krabice. Máme tu dno. Takže máme na výběr. Podívejte se, kdybychom to o trochu otočili, je to možnost e). Vlastně otočili to, protože možnost e) vypadá takto. Možnost e) vypadá takto. Nekreslím to tak dobře, ale vypadá to nějak takto. Kde je tato délka 4, tato délka je 2, a tato délka je 3. Vzali to, co máme nakresleno, a otočili to tak, že tato hrana je tato hrana. A pak tato hrana bude tato hrana. Takže to jen otočili po směru hodinovým ručiček o trochu víc než 90 stupňů. A to je jak přišli k odpovědi. Takže tohle je čistě úloha na představivost. Teď mám ještě 90 sekund volného času v tomto videu. Takže si to necháme na další video. Uvidíme se brzy. ..
video