Algebra: Průřez - řešené příklady
Přihlásit se
Algebra: Průřez - řešené příklady (3/24) · 12:51

Postupy pro řešení slovních úloh

Navazuje na Algebra: Matice.
video