Algebra: Průřez - řešené příklady
Přihlásit se
Algebra: Průřez - řešené příklady (18/24) · 9:57

SAT - příprava: test 1 odd.3 část 1 Př. 1-3 str. 395; College Board Official SAT Study Guide

Navazuje na Algebra: Matice.
Dobrý den. Dnes zažijete ... vzrušující den v Khanově škole. Začneme s novým oborem, kterému doufám můžeme říkat, ... lekce. Co ale opravdu začneme dělat je, že projdeme... napříč hromadou problémů SATu. Takže to co .... tu budeme dělat je bezplatná příprava SAT, nebo princetonská recenze nebo též Kaplanská zdarma, a já doufám, že mě nebudete žalovat pro... užívání jejich jména. Zkrátka, to co po Vás chci, je to, že.... si koupíte tuto knihu práve tady. Oficiální průvodce studia SAT . Ujištěme se, že všechno sedí do ....uvidíte to v ... knihkupectví. Doufám, že se nedoupouštím žádného druhu porušení autorských práv. Nejsem právník. Takže neznám všechny zákony. Ale jsem si celkem jistý, tak dlouho jak jim poskytuji důvěru a ... všechny problémy, které projdeme jsou ... z jejich knihy a pouze jimi budu procházet, ... doufejme, že nebude dělat nic špatného. Každý den ....dobře, ne každý den, ale tak často jak je to ..... možné... Projdeme napříč všemi problémy v... části věnované matematice. Takže nejlepší věc pro Vás je dělat stejnou část, dělat ... je napřed samostatně, zkusit udělat co nejvíc můžete .... bodovat si testy a na všechny ostatní problémy .... ,se kterými si nevíte rady, se můžete podívat v Khanově škole a doufám... , že jemi porozumíte nebo znovupochopíte. Začněme. Právě tuto knihu používám. Oficiální průvodce studiem SATu, a začínám na stránce 395. Je to třetí oddíl a věřím, že ... je to první sekce matematiky. Toto je strana 395. Občas budu popisovat celý ... problém, někdy ne. Usuzuji, že máte učebnici. Takže začněme. První problém, problém číslo jedna říká, pokud jsou 2x ... plus 3 je roven 9, pak co jsou 4x minus 3. Tohle je velmi základní algebraický problém. Pokud si nepamatujete jak se to dělá měli byste si pravděpodobně... zopakovat první a druhý stupeň lineárních rovnic, ... které jsou v nabídce algebry. Takže se podíváme, jakou cestou dostaneme tady x, ... můžeme odečíst 3 z obou stran. 2x plus 3 minus 3, získáme tak 0 je rovna 6. A x je rovno 3. Takže pokud jsou 4x minus 3, to znamená 4 krát 3 mínus 3. Dobře, to je 12 mínus 3. A jejich výsledek je také roven 9. A je tu také způsob, jak to udělat ... trochu rychleji. Ale je to také jediná cesta u které si můžete být jisti, že ... získáte správnou odpověď. A v tomto testu je to B, 9. Číslo dvě. Je tady 8 oddílů sedadel v aule. Takže budu psát....udělejme to jinou barvou, aby byly ... věci zajímavějšími....8 oddílů. Je tady 8 oddílů sedadel v aule. Každý oddíl má 150 sedadel, ale .... ne více jak 250 sedadel. Takže můžeme říct, že máme S sedadel. S jako sedadlo. Sedadla jsou větší nebo rovny 150 a méně než nebo... rovny 200. To jsou sedadla pro každý oddíl. Doufám, že to není matoucí. Co z těchto možností může být počtem sedadel v této ... aule.? Předtím než se podívám na možnosti, vím, že se můžete podívat ... do možností, můžeme to vypočítat, takže jaký je .... minimální počet sedadel v aule? Minimální počet sedadel je, pokud každý oddíl bude mít ... pouze 150 sedadel. Takže minimální počet sedadel je 8 krát 150, 8 oddílů každý po ... 150 sedadlech. Protože tohle je ukázka ... nejmenšího počtu sedadel. 150 krát 8 --0, 40. 1 krát 8 je 8 plus 4 je 12. Toto je minimální počet sedadel v aule. A teď největší počet, budeme předpokládat, že ... každý oddíl má maximální počet sedadel. Takže to bude 200 krát 8. To je lehké. 2 krát 8 je 1 600. Takže teď víme, že počet sedadel nesmí být větší nebo roven ... tomuhle a nesmí být menší nebo roven tomuto. A co pokud je v možnostech menší počet sedadel? Možnost A není, je to 800. Možnost B ne, možnost C také ne. Možnos D, 1 300, spadá do oboru vypočítaných hodnot, takže teď víme, že ... možnost E nepatří do oboru hodnot. Hotovo. Je to D, 1300 sedadel je možných. Na další stránce máme problém znázorněný graficky. Podívejme se, co s tím uděláme. Poznámka: Obrázek je narýsovaný stejným měřítkem jako obrázek nad ním. Namalujme si to. Myslím, že vysvětlím jak to udělat. Použiji nebesky modrou. Obrázky .... nakresleme čáru. Ne, udělám to lépe. Nakresleme silnější čáru než je tato abychom ji viděli. Mají čáru jako je tahle. A ještě další čáru, která pokračuje nahoru ... a dolů jako tato. A teď mají shluk bodu, takže ... nakreslíme taky tyto body. Nakreslím je jinou barvou. Máme bod A, B, C, D, E. A tuto vodorovnou čáru, oni ji ... nazývají čárou L. A teď ne, mají jiné body .. Bod X. V pozici nad XC je kolmice k L. Takže XC je kolmá k přímce L. Víme, že je pod pravým úhlem (úhel = 90°) A myslím, že to nakreslili. Ano, nakreslili to. Která z následujících výsečí má nejlepší délku? Oh, a obrázky vám říkají velikost ... délek. Říkají nám, že od A k B je to 3. Z B do C je to 2. Od C k D je to 3. Od D k E je to 1. A z C do X je to 8. Která z následujích čar výsčí není udána jako... správná délka? První možnost - budu psát.... možnosti dolů. Možnost A je čára výseče XA. Možnost B je čára výseče XB. Tohle je následující vzorec. Možnost C je čára výseče XC. Možnost D je čára výseče XD, a poslední možnost E je čára... výseče XE. Takže jaká z následujících výsečí má... správnou délku? Pouze odhadneme, víme, že XB je určitě... kratší. XB je určitě kratší než XA. Proč? Protože pokud použiji - dobře, můžeme ... to pouze odhadnout. Vím, že to je náčrtek podle měřítka. Ale určitě víme, že délka na této základně je ... delší než tato základna právě tady. Víme, že to není XB. Víme, že XB je určitě kratší než XA. Takže ji můžeme vyškrtnout ven, ne? Teď nevíme... a můžeme udělat stejnou věc na... druhé straně této kolmice. Víme, že XD je kratší než XE, že ano? To samé řešení, protože víme, že základna je delší. Pokud použijeme Pythagorovu větu, víme, že tato... přepona bude delší než ta první. A můžeme si představit Pythragorovu větu a ztotožnit si to s ... trojúhelníky, i když to nedává moc smysl. Ale říká to, že toto určitě nebude XD. A také víme, že to nebude XC. Toto je nejkratší ze všech. Už jenom odhadem. Takže to může být XE nebo XA. Potřebujee zjistit, jaká z nich má delší ... přeponu, obě mají stejnou výšku,... tak která má delší základnu? Tahle je základnou, tenhle trojúhelník -- pokud... tenhle trojúhelník -- má základnu 4, a tady ten ... má základnu 5. Takže tahle přepona bude delší. XA je odpověď. Uvidíme se v dalším videu.
video