Algebra: Průřez - řešené příklady
Přihlásit se
Algebra: Průřez - řešené příklady (20/24) · 8:50

SAT - příprava: test 1 odd.3 část 3 Příklady 7-10, str. 397

Navazuje na Algebra: Matice.
Vítejte zpátky. Předtím než se vrhneme na další problém bych chtěl vysvětlit, proč tak pospíchám,... je to proto, že se potřebuji dostat pod ... 10 minut na youtube. Ale chtěl bych si být jistí tím, že chápete závěry... kterých dosáhnu, protože je to známka... porozumění. Pokud mám velký počet čísel a pak je vynásobím dostanu... nenulové číslo. Vím, že žádné z nich nebude 0,... protože jak víte, pokud je jedno z nich 0 nebo možná... je jich více, pak je výsledek roven 0. Víme, že žádné nesmí být rovno 0, rst nebo v. A stejně je to mezi stu a v ...napíši si to znovu, stu ... a v je rovno 0... víme, že nejméně jedno z nich musí být ... 0, protože, když je vynásobíme dostaneme 0. Možná jsou to všechny. Teď víme, že s není 0, protože je větší. T také není 0, v nebylo 0, protože ... jsou všechny na tomto vrcholu. A kdyby bylo jedno z nich 0, tento vrchol rovnice... by byl 0 A teď jak získáme výsledek. Jdeme na to. Doufám, že vás nematu. Dělám to se naléhavě, protože ... odhaduji, že to zvládáte pokud děláte SAT. Dobře, další příklad, číslo 8. V průběhu hry modrý tým vedl 1/6 ...takže... uděláme modrý tým modře. Modrý tým skóroval 1/6... v první čtvrtině Q1 skórovali 1/6 z bodů. 1/4 v druhé čtvrtině. Q2 je 1/4 z jejich bodů. 1/3 ve třetí čtvrtině. Q3 skóroval 1/3 z jejich bodů. 1/3 ve třetí třetině a zbývající body ve čtvrté... čtvrtině, což dává smysl. Pokud je celkový počet bodů 36, tak kolik bodů dal modrý tým... ve čtvrté čtvrtině? Takže všech bodů je 36, dobře? Pokud 1/6 dali v první čtvrtině. 1/6 z 36 -můžete si to dělat v hlavě nebo ... vynásobit zlomky. 1/6 krát 36. To se rovná 36 lomeno 6, což se rovná 6. 6 bodů dali v první čtvrtině. Kolik skórovali ve druhé čtvrtině? 1/4 z 36 Vynásobíme 1/4 krát 36 a dostaneme 9 1/3 z 36, to je 12. Kolik skórovali v prvních třech čtvrtinách? 6 plus 9 je 15 15 plus 12 je 27 Takže je to 27 v prvních třech čtvrtinách, dobře? A ten zbytek skórovali v Q4. Z celkového počtu bodů odečteme co dali ... během tří čtvrtin, to bylo 27. 36 mínus 27 je 9. A pokud se podíváme na možnosti, je to C. A pokud jsem udělal chybu, tak je to proto, že neumám sčítat, odčítat nebo násobit. Ale to je veškerý problém. Posuňme se dál. Občas cítím, jako kdybych to dělal moc rychle, takže se chci... ujistit, že vás nematu. Mám rád takové typy příkladů protože nemusím moc... psát nebo malovat. Dobře, mám rád malování, ale zabírá to moc času. Vybírám barvičky, abych vás probudil 2 ke 2x ...to je příklad číslo 9. 2 na 2x je rovno 8 na x mínus 1. Chtějí pouze vědět čemu je rovno x. Prvně by se vám to mohlo zdát matoucí Ale trik je v tom, že tyto exponenty -doufám, že.... jim můžeme říkat exponenciální rovnice- je to ... pokud vezmeme základy to stejné. Jednou vezmeme stejné báze, pak si je skupina... exponentů rovna navzájem. A jak to udělám? Napíšu 8 jako mocninu 2? Dobře, co je 8? Je to 2 na třetí. Přepíšeme 8 jako 2 na třetí. Napíšeme si celou rovnici znovu 2 na 2x je rovno k , na místo 8, napíšu... 2 na 3. A to je 8. A přinejhorším si můžete zoopakovat exponenty na videu pokud... si je nepamatujete. A to je 8, a to na x mínus 1. A pokud si pamatujete pravidla exponentů, a ... měli byste si je pamatovat před SAT, víte, že pokud zvyšujete mocnost a pak je pouze vynásobíte mezi sebou. Takže nám to dává 2 na 2x je rovno 2 na 3 krát x... mínus 1, dobře, a vynásobíte 3. takže 2 na 3x mínus 3. 3 krát x, 3 krát mínus 1. 3x mínus 3. Teď 2 na 2x je rovno 2 na 3x mínus 3, takže... víme, že si dva exponenty musí být rovni, protože mámě stejné základy. Teď se jedná o jednuduchou rovnici. 2x je rovno 3x mínus 3 Můžeme odečíst 3x z každé strrany a dostaneme mínus x je rovno mínus 3, nebo x je rovno 3. A je to. Je to možnost B. Otočme stránku, příklad 10. Pokud 4 je méně - mám to rád - pokud je 4 méně než 3 krát nějaké číslo je 2 větší než toto číslo, jaké je? Tohle je doslovná angličtina do matematiky. Napíší si celou tu věc. Nedělejte to v SAT, protože vám to vezme... spoustu času. Ale můžete to nějakým způsobem přepsat. Pokud je 4 menší než 3 krát nějaké číslo je 2 větší než... toto číslo, jaké je to číslo? Namísto hledaného číslo umístím x, protože si to x zjistím. Přeměním to a ... budu mu říkat x. Co je x... větší než x? Teď máme pokud je 4 meněí než 3 krát x je 2 větší než x, jaké je číslo? Kolik je 4 je menší než 3 krát x? 3 krát x je co? 3x. 3 krát x ---pokud vezmu tuto část, 3 krát x, to je 3x. A pak se ze 4 stane mínus 4. A je to, a vidím - můžete to považovat za rovnici. Můžeme nahradit slovo rovnice ... a nezmění to smysl věty. to je rovno 2 větším než číslo, v našem případě x. Co je 2 větší než x? Je to x plus 2. 2 větší než x, můžete si to matematicky přepsat jako x plus 2. A pak vyřešíme rovnici. Podívejme se, přičteme 4 na obě strany a dostaneme 3x je ... rovno x plus 6. odečteme x z obou stran. Dostaneme 2x je rovno 6. Vydělíme obě strany 2 a dostaneme x je rovno 3. A je to možnost E. Zastavím toto video tady, protože následující příklad... je s kreslením. A nechtěl bych kreslit ve společném čase. Uvidíme se brzy!
video