Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (12/24) · 3:53

Zjednodušování racionálních výrazů 3 U11_L1_T1_we3 Simplifying Rational Expressions 3 

Navazuje na Algebra: Vektory.
Zjednodušování racionálních výrazů 3 Zjednodušte racionální výraz a určete doménu. Pojďme se podívat, zda můžeme začít řešením otázky domény, zda můžeme začít určením domény. Teď, doména je množina všech hodnot x, které sem můžete se správností vložit, pokud si to zobrazíte jako funkci, pokud řeknete "tohle je f(x) rovnající se tomuhle". Doména je množina všech hodnot x, které můžete dosadit do této funkce a dostat něco, co je správně definováno. Ta jediná hodnota x, která by to udělala nedefinovaným, je ta hodnota, která by způsobila, že by se jmenovatel rovnal 0--ta x hodnota, která by způsobila, že by se to rovnalo 0. Takže, kdy se to stává? 6 mínus x se rovná 0. Přičtěme na obou stranách x. Dostaneme 6 se rovná x, takže doménou této funkce jsou všechna reálná čísla kromě 6. Takže, x by mohlo být jakékoli číslo až na číslo 6, protože pokud by x bylo 6, pak dělíte nulou, a tudíž je tento výraz nedefinován. Určili jsme doménu, teď pojďme na zjednodušování racionálního výrazu. Nechte mě to tu znovu napsat. Máme x na druhou mínus 36 lomeno 6 mínus x. Teď, asi jste si okamžitě všimli, že jde o speciální typ dvojčlenu. Je v podobě "a" na druhou mínus "b" na druhou a my jsme se s tím již několikrát setkali. Je to to stejné jako "a" plus "b" krát "a" mínus "b". A v tomto případě se "a" rovná x a "b" je 6. Tento výraz tady nahoře může být rozložen na x plus 6 krát x mínus 6, to celé lomeno 6 mínus x. Teď, nejdříve byste si mohli říct "mám x mínus 6 a 6 mínus x. Ty si nejsou ani zdaleka rovny." Ale čehož jste si možná všimli je, že jsou k sobě vzájemně záporné. Vyzkoušejte to. Vynásobme to číslem -1 a pak znovu číslem -1. Přemýšlete o tom takhle. Když vynásobím -1 krát -1, očividně pouze násobím čitatel číslem 1, takže čitatel nijak neměním. Co se stane, když vynásobím x mínus 6 jen tou první -1? Co se stane tomu x mínus 6? Nechte mě znovu napsat celý ten výraz. Máme x plus 6 a já rozvedu tuto -1. Pokud rozvedu tu -1, mám -1 krát x se rovná -x. -1 krát -6 se rovná plus 6. A pak tady mám -1. Mám -1 krát -1, to celé děleno 6 mínus x. Teď, -x plus 6. To je úplně to samé jako 6 mínus x, pokud ty dva výrazy jen přeuspořádáte. -x plus 6 je ta stejná věc jako 6 plus -x nebo 6 mínus x. Teď byste je mohli pokrátit. 6 mínus x děleno 6 mínus x. A vše, co vám zbyde, je -1--Napíšu ji dopředu--krát x plus 6. Pokud chcete, můžete to rozvést a dostali byste -x mínus 6. To je zjednodušený racionální výraz. Obecně nemusíte zahrnout tu část, kdy násobíte -1 krát -1. Ale měli byste vždy být schopni rozpoznat, že když máte "a" mínus "b" lomeno "b" mínus "a", že se to rovná -1. Nebo o tom přemýšlejte takto: "a" mínus "b" se rovná mínus ("b" mínus "a"). Pokud rozvedete to znamínko mínus, dostanete -b plus a, což je přesně to, co je tady. Máme hotovo. Máme hotovo.
video