Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (1/24) · 5:35

Odečítání reálných výrazů. V tomto videu se naučíte odečítat výrazy se zlomky.

Navazuje na Algebra: Vektory.
Máme za úkol odečíst a zjednodušit výraz. Odečítáme jeden racionální výraz od druhého. A stejně jako v případě odčítání zlomků, nebo sčítání zlomků, musíte ze všeho nejdřív najít společný jmenovatel. Zde to vypadá, že máme podobné jmenovatele, ale nejsou stejné. Takže musíme najít nejmenší společný násobek výrazů "7,m na druhou, n" a "3m, n na čtvrtou", a pak ho použijeme jako společný jmenovatel. Uvidíme, jestli to zvládneme. Najdeme společný jmenovatel. Zde máme mínus a tady společný jmenovatel. Společný jmenovatel bude mít ... Podívejme se na jednotlivá čísla. Máme 7 zde a 3 zde. Společný jmenovatel musí být tedy dělitelný 7 a 3 zároveň. Nebo z jiného úhlu pohledu, nejmenší společný násobek 7 a 3 je 21. Budeme mít proto 21 v našem společném jmenovateli. Dostávam to z výpočtu nejmenšího společného násobku 7 a 3. Ten mi dá výsledek 21. Teď se podíváme na "m". Tento jmenovatel má dvě "m", pokud byste to rozložili na součin, je to "m krát m". Tento má pouze jedno "m". Pokud je něco dělitelné "m na druhou", pak je to také dělitelné "m". Musíme zde napsat pouze "m na druhou" a "m na druhou" sem. Všiměte si, že oboje je teď dělitelné 7, 3, "m" a "m na druhou". "m" máme vyřešena. Podívejme se teď na neznámou "n". Musí to být dělitelné "n" a také "n na čtvrtou". Pokud je něco dělitelné "n na čtvrtou", je to dělitelné také "n", protože "n" dělí "n na čtvrtou". Toto na čtvrtou je "n na čtvrtou". Každopádně to musí být dělitelné "n na čtvrtou". Pokud je výraz dělitelný "n na čtvrtou", je dělitelný též "n". Toto je tedy náš společný jmenovatel. Je dělitelný "7, m na druhou, n" a rozhodně i "3m, n na čtvrtou". Toto je tedy náš společný jmenovatel. Abychom ze "7, m na druhou, n" dostali toto, musíme to vynásobit 3 krát "m na druhou" ponecháme. Abychom z "n" dostali "n na čtvrtou", musíme to vynásobit "n na třetí". Tento jmenovatel musíme tedy vynásobit "3, n na třetí". Když vynásobíme jmenovatel "3, n na třetí", musíme také vynásobit čitatel "3, n na třetí". "3, n na třetí" krát "6m" 3 krát 6 je 18, pak máme "m" a ještě zbývá "n na třetí". Použijeme stejný postup u druhého výrazu, neboli u menšitele. Abychom z "3m" dostali... Podívejme se, jak se odtud dostaneme sem. Co jsme museli provést? Abychom ze 3 dostali 21, musíme 3 vynásobit 7, musíme 3 vynásobit 7. A abychom z "m" dostali "m na druhou", musíme "m" vynásobit "m". S "n na čtvrtou" nemusíme dělat nic, to jen opíšeme. Abychom tedy z tohoto výrazu dostali tento jmenovatel, musíme to vynásobit "7m". Pokud vynásobíte jmenovatel "7m", musíte také čitatel vynásobit "7m". Dostanete 5 krát 7 je 35. Pak máme "m", které opíšeme. A ještě nám zbývá "n na třetí". Můžeme konečně odečítat, protože jsme výrazy převedli na společný jmenovatel. Napíšu jmenovatel sem. Jmenovatel je "21, m na druhou, n na čtvrtou". A v čitateli máme (18 m, n na třetí) mínus (35 m, n na třetí). Toto je zajímavé, protože máme 18 výrazů "m, n na třetí". a odečítáme od toho 35 stejných výrazů "m, n na třetí". Máme stejnou mocninu nad "m" i nad "n". To je 18 krát něco mínus 35 krát něco. A to se bude rovnat čemu? 18 mínus 35. Toto je vlastně jen procvičení na odčítání záporných čísel. 18 mínus 35 se rovná -17. Napíšu to jinou barvou. Rovná se to tedy -17 -17m, n na třetí, 18 mínus 35, 35 mínus 18 by bylo 17. Když to otočíte, dostanete -17. Jo, funguje to. A to celé lomeno "21, m na druhou, n na čtvrtou". Podívejme se, jestli to půjde ještě zjednodušit. Oba čitatel i... 17 je prvočíslo, nejde proto zkrátit s 21. Oba čitatel i jmenovatel jsou dělitelní "m". Vydělme je tedy "m". Tady zůstane 1 a zde "m". Čitatel i jmenovatel jsou také dělitelní "n na třetí". Vydělíte čitatel "n na třetí", zbyde vám 1. Vydělíte jmenovatel "n na třetí" a zůstane vám "n". Nakonec nám tedy po zjednodušení zůstalo -17 lomeno ...Použiju stejnou barvu... "21mn". A máme hotovo.
video