Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (7/24) · 3:38

Násobení a dělení racionálních výrazů 1 U11_L1_T2_we1 Multiplying and Dividing Rational Expressions 1

Navazuje na Algebra: Vektory.
. Vynásobte a vyjádřete jako racionální číslo. Určete definiční obor. Začneme s definičním oborem. Jediná čísla, pro která je funkce nedefinovaná, jsou ta, která by udělala jmenovatel rovný nule a tato situace by nastala kdyby se a, b, x nebo y rovnalo 0. Pokud se bude kterékoliv z nich rovnat 0, získáme nedefinovanou funkci Mohli bychom prohlásit, že definiční obor jsou všechna reálná a, b, x a y, kromě 0. Nebo bychom mohli být specifičtí: a, b, x a y se nesmí rovnat nule Nebo byste mohli napsat toto: a, b, x a y není rovno 0, protože žádné z nich se nesmí rovnat nule. Toto jsou různé cesty, jak vyjádřit stejnou věc. S tímto stanoveným, pojďme už násobit a zjednodušit tento racionální výraz. Takže když budeme násobit, tak vynásobíte čitatel a vynásobíte jmenovatel, až dostanete 3x na druhou y krát 14a na druhou b v čitateli. Poté ve jmenovateli máme 2ab krát 18xy na druhou. Pojďme se podívat, jak můžeme tento výraz zjednodušit. Můžeme vydělit 14 dvěma a 2 dvěma a dostaneme 14 děleno 2 je 7 a 2 děleno 2 je 1. Můžeme vydělit 3 třemi a získat 1, vydělit 18 třemi a získat 6. Pokaždé když jsme vydělili čitatel i jmenovatel dvěma, nyní čitatel i jmenovatel třemi, tak jsme nezměnili výraz. Poté můžeme vydělit a na druhou áčkem, takže mám zbylo jen a v čitateli, a a děleno a je prostě 1. Máte b lomeno b. Tyto proměnné se navzájem požerou. Takže máte x na druhou děleno x, tedy x na druhou děleno x je x a x dělěno x je 1, takže se z toho stane x lomeno 1 nebo prostě x. Konečně, máte y lomeno y na druhou. . Vydělíte čitatel y a získáte 1. Pokud vydělíte jmenovatel y, získáte y, takže co nám zbylo? Zbylo nám v čitateli, tyto jedničky můžeme ignorovat, ty vůbec nezmění číslo. Máme 7 krát a krát x. To je to, co máme v čitateli. Ve jmenovateli máme jen 6y A také musíme přidat omezení, že a, b, x a y se nerovná 0. Pokud se podíváte právě zde, pomyslíte si hej, co je špatného na x? Není zde dokonce ani b, takže je to trochu bizarní prohlášení, ale řeknete si, hej, proč nemůže být x nebo a rovno 0 zde? Neudělají výraz nedefinovaným. Ale aby toto byly opravdu stejné výrazy, musí mít stejné definiční obory. Nebo vlastně, pokud by toto byly funkce které se rovnají, tedy aby tohle f(x) muselo být rovno tomuto f(x) museli byste omezit obor podobnou cestou. Toto je úplně jiný výraz, pokud povolíte x a a. V tomto výrazu, nemůžete povolit x a a. Aby byly opravdu stejné, musíte na ně použit stejná omezení.
video