Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (14/24) · 5:05

Násobení a zjednodušování racionálních výrazů u15_l1_t2_we1 Multiplying and Simplifying Rational Expressions

Navazuje na Algebra: Vektory.
Úkolem je vynásobit zlomky a vyjádřit je jako jednoduchý zlomek. Násobení zlomků je stejné jako kterékoliv jiné násobení. Násobíte mezi sebou zvlášť čitatele a zvlášť jmenovatele. Nejprve vynásobte čitatele. Když násobíte mezi sebou čísla, je jedno v jakém pořadí je násobíte. Násobte v takovém pořadí, které vám úlohu zjednoduší. Nejprve vynásobte koeficienty. Vynásobte 3 krát 14. 3 krát 14 se rovná 3 krát 10 je 30 3 krát 4 je 12 Výsledek je 42. To bylo 3 krát 14. Dále "a" na druhou, 42 "a" na druhou. Potom máte "b". Napište si proměnné v abecedním pořadí. A ještě "x" na druhou Pouze jste změnili pořadí koeficientů a proměnných, ale všechny jste použili a vynásobili tak mezi sebou oba čitatele. Nyní udělejte to samé se jmenovateli. Nejprve vynásobte koeficienty. Vynásobte 2 krát 18, což je 36. Dále je ve jmenovateli jedno "a", 36 "a". Jedno "b", krát "b". A jedno "x", krát "x". Vynásobili jste mezi sebou obě části a nyní je musíte zjednodušit. Nejprve si postup promyslete. Jak 42 tak 36 jsou dělitelné 6. 6 je nejvyšší společný dělitel. Obě čísla vydělte 6. 42 děleno 6 je 7. 36 děleno 6 je 6. Obě "a" na druhou jsou dělitelná "a". "a" na druhou děleno "a" je "a". "a" děleno "a" je 1. Pamatujte si, že musíte vždy dělit obě části zlomku. V každém kroku musíte vydělit čitatel i jmenovatel stejným číslem, abyste nezměnili celkovou hodnotu výrazu. Následně vydělíte "b" Čitatel i jmenovatel můžete vydělit "b". V obou případech se "b" vykrátí a zbude 1 a 1. Když násobíte 1, nemusíte ji zapisovat, protože neovlivňuje výsledek. Dále máte "x" na druhou a "x". Obě jsou dělitelná "x". "x" na druhou děleno "x" je "x". "x" děleno "x" je 1. V čitateli vám vyšlo 7"a" "x" "b" neuvádějte, protože teď je místo něho násobení 1. Nyní máte v čitateli 7 krát "a" krát "x". A ve jmenovateli 6 krát 1 krát 1 krát 1. Což je 6. Tady byste měli trochu zbystřit, protože tímto jste splnili zadání, ale výsledek má jeden nedostatek. Pokud chcete, aby váš výsledek odpovídal výrazu, z jakého jste vycházeli, musíte vymezit definiční obor. Musíte definovat množinu hodnot. Protože tento výraz je definovaný pro jakákoliv "a" nebo "x". Za "a" a "x" můžete dosadit cokoliv. Ale předchozí výraz nebyl definován pro jakákoliv "a" či "x". "b" jste vykrátili, ale nemůžete dosadit libovolné "a" či "x". Pokud se zde "a" nebo "x" budou rovnat 0, pak nemá zlomek smysl. Kdyby se "b" rovnalo 0, zlomek by opět neměl smysl. Pokud chcete, aby šlo o dva naprosto stejné výrazy. Přesněji o funkce. Pokud tedy chcete, aby šlo o dvě stejné funkce, musíte jim určit stejnou množinu hodnot. Napište definiční obor pod výsledek. Oba výrazy musí mít stejný definiční obor, chcete-li, aby šlo o dvě stejné funkce. Pokud množinu definovat nechcete, nechte výsledek jak je. Ale chcete-li být přesní, pak byste měli definiční obor uvést. V každém případě, množinou hodnot jsou všechna reálná čisla. Toto omezení má opravdu velký vliv. Opravdu jde o dvě různé funkce, pokud vnímáte "a" jako proměnnou. "a", "b" a "x" patří do množiny všech reálných čísel, kromě 0. Tím říkáte, že "a", "b" i "x" se můžou rovnat čemukoliv, ale ne 0. Toto víte z předchozího výrazu, po vynásobení. Tím, že definujete množinu hodnot, říkáte, že jde o dva naprosto stejné výrazy. Učitelé matematiky po vás většinou nechtějí, abyste byli až takto přesní. Úkolem je pouze zjednodušit výraz. Takže pouze výraz zjednodušíte a napíšete výsledek. Ovšem, chcete-li být naprosto přesní, měli byste zadat množinu hodnot, která platí pro oba dva výrazy.
video