Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (15/24) · 3:11

Převod rovnice se zlomkem na lineární rovnici. Ex 1: Multi step equation Turning a rational equation into a linear equation.

Navazuje na Algebra: Vektory.
Máme příklad: 14x plus 4 děleno -3x mínus 2 to celé se rovná 8 Dám vám pár vteřin, abyste si postup promysleli sami. Jde o rovnici, která na první pohled nevypadá jako lineární rovnice. Jeden výraz je v čitateli a jeden ve jmenovateli. Samozřejmě, že můžete rovnici upravit a převést na lineární rovnici. Nejprve se musíte zbavit výrazu -3x mínus 2 ve jmenovateli, který vám vadí. Musíte vynásobit obě strany rovnice výrazem -3x mínus 2, na obou stranách. Jak vám to pomůže? Na levé straně rovnice je nyní v čitateli -3x mínus 2 a -3x mínus 2 ve jmenovateli. Oba výrazy můžete nyní vykrátit. Potom vám na levé straně rovnice zůstane 14x plus 4 a na pravé straně rovnice musíte vynásobit 8 krát -3x mínus 2 A to se rovná 8 krát -3x rovná se -24x A 8 krát -2 rovná se -16 Teď jste vytvořili obyčejnou lineární rovnici. A proměnné na obou stranách můžete dále zjednodušovat. Nejprve je potřeba přesunout všechna x na levou stranu rovnice. Chcete se zbavit výrazu -24x na pravé straně rovnice. Nejjednodužší bude přidat 24x na pravou stranu. Protože nemůžete upravit jen jednu stranu, musíte stejný výraz přidat i na levé. Na levé straně rovnice teď vychází 14x plus 24x, to se rovná 38x plus 4 rovná se -24x plus 24x se odečtou a zbude vám -16. -16 Teď se musíte zbavit výrazu -4. Takže na obou stranách -4 odečtete. A jak vidíte, už jste skoro hotovi. Výjde vám 38x 38x rovná se -16 mínus 4 což je -20 Nyní můžete vydělit obě strany rovnice 38 děleno 38 a výjde vám x rovná se -20 děleno 38 Což můžete ještě zjednodušit. protože jak čitatel, tak jmenovatel jsou dělitelné 2. Vydělíte čitatel i jmenovatel 2 a výjde vám -10 děleno 19. x se rovná -10 devatenáctin. A to je konečný výsledek. Nebojte se provést zkoušku. Přestože výsledné číslo vypadá složitě, vezměte ho a dosaďte do původní rovnice. Pak si ověřte, že vám rovnice opravdu vycháží.
video