Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (16/24) · 4:40

Nejmenší společný násobek výrazů v algebře Příklad na společný násobek algebraických výrazů.

Navazuje na Algebra: Vektory.
Najděte nejmenší společný násobek 15x, 20 a (x^2-5x) . Když zkoušíte najít nejmenší společný násobek několika čísel, je dobré je rozložit na nejmenší základní části. A pokud pracujete s normálními čísly a ne proměnnými pak nejmenší základní části jsou prvočinitele těchto čísel. A pokud pracujete s výrazy obsahujícími proměnné, pak byste je měli rozložit na nejjednodušší součásti. Nelze to nazvat prvočíselným rozkladem. Zkusme to udělat. A až to budete mít, tak nejmenší společný násobek musí být nejmenší číslo, které může být děleno beze zbytku těmito částmi a obsahuje pouze tyto části. Proveďme rozklad každého z nich. Pokud rozložím 15x, tak je to stejné jako 15 krát "x" a u 15 můžeme provést prvočíselný rozklad 15 je 3 krát 5, 3 a pět jsou prvočísla a tak to můžeme zapsat jako 3 . 5 . x To je ..., udělali jsme prvočíselný rozklad koeficientu a pak "x" je tak rozloženo jak jen dokážeme. Nevíme, jestli je "x" prvočíslo nebo ne. "x" je proměnná. Teď udělejme to samé pro 20. Dvacítku můžeme rozložit na 2 krát 10. A 10 můžeme rozložit na 2 krát 5. Takže 20 se rovná 2 krát 2 krát 5 a to je čistý prvočíselný rozklad. A teď udělejme "x" na druhou plus 5x. "x"na druhou plus 5x můžeme rozložit, můžeme vytknout x, protože oba tyto členy jsou dělitelné "x". Takže "x" krát (x + 5). Když vytknete "x" zde, zůstává "x", když vytknete "x" z 5ti "x", zůstává 5. A tak nejmenší společný násobek musí být nejmenší číslo obsahující všechny tyto dělitele. Takže začněme nejmenšími čísly a dostaneme se k proměnným. Musí mít alespoň dvě dvojky protože tady máme dvě dvojky. Nemáme je nikde tady, ale musí mít alespoň dvě dvojky. 2 krát 2. Pokud to má bát dělitelné 20, musí obsahovat také 5. K tomu se hned dostaneme. Musí obsahovat alespoň dvě dvojky a musí obsahovat alespoň jednu trojku. Musí obsahovat alespoň jednu trojku, aby byla možná dělitelnost 15ti "x". Musí obsahovat alespoň jednu trojku. A pak 5. Pokud to má být dělitelné 15 pak musí mít alespoň jednu 5. Má-li to být dělitelné 20, musí obsahovat alespoň jednu pětku. Musí obsahovat alespoň tuto pětku, která pomůže aby nejmenší společný násobek byl dělitelný 15x a 20. Musíme tam vložit všechny dělitele. A toto už je dělitelné 20, protože zde je 2 krát 2 krát 5. Není to ještě dělitelné 15x, protože tu nemáme "x". Je to dělitelné 15, protože je zde 3 a 5. Už tu je 3 krát 5. A pak se dostáváte k "x". Tohle zde má hodnotu jedno "x". Takže aby byl nejmenší společný násobek dělitelný 15x, musí mít zde alespoň jedno "x". A tak tohle je již dělitelné 15x, máte to tady 3 krát 5 krát "x". Je to již dělitelné 20. Zde máte 2 krát 2 krát 5. To je 20. Je to dělitelné (x^2+5x)? Je zde toto "x", ale stále tu není (x + 5). Zapíšu to oranžově. Nejmenší společný násobek musí také obsahovat (x+5). Tak a toto je nejmenší společný násobek, pokud si to chcete roznásobit. Můžeme to trochu zjednodušit. 2 krát 2 jsou 4, 4 krát 3 je 12, 12 krát 5 je 60, 60 krát "x" je 60x. 60x(x+5) a toto můžeme také roznásobit, pokud chceme. 60x(x+5) je 60x na druhou, jen násobím tímto členem 60x. 60x^2 plus .. 60 krát 5 je 300x A tady to máme, nejmenší společný násobek.
video