Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (17/24) · 5:26

Použití racionálních rovnic Řešená slovní úloha; Applying rational equations 1 

Navazuje na Algebra: Vektory.
I jako Ian shrabe listí z 1 trávníku za 5 hodin, to můžeme napsat jako 5 hodin za 1 trávník, ale takhle je to užitečnější, napíšeme to totiž jako rychlost: 1 trávník za 5 hodin. neboli 1/5 trávníku za hodinu. Takovou rychlostí shrabává Ian listí. To samé uděláme s Kyandrem. Ten dokáže shrabat ten samý trávník za 3 hodiny. Takže K jako Kyandre: 1 trávník za 3 hodiny. Můžeme to napsat jako rychlost, shrabe 1/3 trávníku za hodinu. Spočítejme, jaká je jejich výsledná rychlost. Ian plus Kyandre, jaká je jejich společná rychlost? Ptají se nás: „Když budou spolupracovat, jak dlouho jim potrvá shrabat listí?" Pokud je ‚t‘ doba, za kterou shrabou listí z celého trávníku, můžeme říct, že shrabou 1 trávník každých ‚t‘ hodin. Nebo to můžeme napsat jako rychlost, jejich společná rychlost je 1 lomeno t, jedná ‚tétina‘ trávníku za hodinu. Máme tu rychlost Iana a Kyandreho. Jejich celková rychlost bude součet obou rychlostí. Jejich celková rychlost bude 1/5 trávníku za hodinu a 1/3 trávníku za hodinu. 1/5 trávníku za hodinu za Iana plus 1/3 trávníku za Kyandreho se rovná 1/t trávníku za hodinu Abychom to sečetli, vypočítáme společného jmenovatele 15. 3 lomeno 15 plus 5 lomeno 15 se rovná 1/t Nyní máme společného jmenovatele, takže 3 plus 5 se rovná 8, takže 8 děleno 15 se rovná 1/t Spočítáme převrácenou hodnotu levé strany a dostaneme 15/8. To samé i s pravou stranou a dostaneme t/1 hodin. Takže jim to bude trvat 15/8 hodin za trávník. Takže ‚t‘ se rovná 15/8 hodin. 15/8 se rovná 1 celá a 7/8 hodin. Na 7/8 hodiny použijeme kalkulačku, 60 minut v hodině krát 7/8 se rovná 52,5 minut. Odpověď je: 1 trávník jim zabere 1 hodinu a 52,5 minut. Doufám, že se vám to hodilo.
video