Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (20/24) · 4:13

Řešení racionálních rovnic 1 (obsahují zlomek); Solving rational equations 1

Navazuje na Algebra: Vektory.
.. Vyřešte rovnici, 5 lomeno (x mínus 1) se rovná 3 lomeno (x plus 3) Dostáváme tu dvě podmínky. x nesmí být -3 a 1. A to protože pokud by x bylo -3, výraz napravo by byl dělen nulou a tak by nebyl definován. Pokud by x bylo 1, výraz nalevo by obsahoval dělení nulou a nebyl by tak definován. Podívejme se, co tu můžeme udělat. Přepíšu to, abychom měli prostor k práci. 5 lomeno (x mínus 1) se rovná 3 lomeno (x plus 3) Budeme předpokládat, že tyto podmínky platí v celém videu. Nemáme rádi "x" ve jmenovateli, podívejme se, jestli je můžeme dostat ze jmenovatele pryč. Je dobré začít, pokud nechceme toto (x plus 3) ve jmenovateli, můžeme začít násobením obou stran této rovnice výrazem (x plus 3). .. Cokoli uděláte na jedné straně rovnice, musíte udělat i na té druhé. A stejně tak nechci mít (x mínus 1) tady. Vynásobíme obě strany rovnice (x mínus 1). .. Co se stane, když to uděláme? Smyslem násobení (x mínus 1) je aby se toto navzájem vykrátilo. A důvod proč jsme násobili (x plus 3) byl, aby se navzájem vykrátilo toto. Zůstává nám 5 krát (x plus 3) rovná se 3 krát (x mínus 1). .. A vše co jsme udělali je, že jsme vynásobili obě strany rovnice oběma jmenovateli. Obě strany rovnice krát (x plus 3) krát (x mínus 1). A tady z toho myšlenka křížového násobení vychází. Když jsme to provedli, vypadá to jako že jsme jen vzali 5 krát (x plus 3) rovná se 3 krát (x mínus 1) To je přesně podle pravidel, ale vychází to z myšlenky násobení obou stran jmenovateli, vlastně v jednom kroku. Ale teď je to zcela jasná lineární rovnice. Stačí nám roznásobit a dostat výrazy s x na jednu stranu a vyřešit rovnici. Tak se podívejme, máme 5 krát (x plus 3). To je to samé jako 5x plus 15, když roznásobíte pětkou. A to bude rovno 3x mínus 3 když roznásobíte trojkou. Teď dostaneme všechna x na levou stranu rovnice. Odečteme 3x od obou stran rovnice. .. A dostanete 2x plus 15 = ... tyto se vyruší ... se rovná - 3. A pak můžeme odečíst 15 z obou stran. A zůstává nám 2x, toto je 2x rovná se -3 mínus 15 je -18. Dělíme obě strany 2. Dělíme obě strany rovnice 2 a zůstává nám x rovná se -18 polovin, to je -9. Vychází x rovná se -9. Je dobře, že nám nevyšla jedna z těchto podmínek. To by výsledek zkazilo. Ověřme výsledek. Ujistěme se, že "x" rovno -9 splňuje tuto rovnici. .. 5 lomeno (-9 mínus 1) se rovná-- (-9 mínus 1) se rovná -10. Tedy 5 lomeno -10, se rovná -1 polovina. To vyjde dosazením výsledku do levé strany rovnice. Co se stane při dosazení výsledku do pravé strany rovnice? .. 3 lomeno (-9 plus 3) se rovná 3 lomeno -6, což je rovno -1 polovině. Levá strana rovnice se rovná pravé straně, jestliže "x" je rovno -9. Do jisté míry nebylo třeba psát tyto podmínky, protože pouze "x" pro které rovnice platí je "x" rovno -9. To je jediná věc, kterou můžeme do rovnice dosadit tak aby byla splněna. ..
video