Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (21/24) · 0:44

Zápis výrazů 3: cvičení př.3 Writing expressions 3 exercise example 3

Navazuje na Algebra: Vektory.
Chceme zapsat matematický výraz, který vyjadřuje (x krát y) mínus a krát b krát c. Začneme zapsáním výrazu x krát y. Můžeme psát - Můžeme jej zapsat jako x [hvězdička] y, nebo můžeme napsat jen xy. Od toho odečteme a krát b krát c. Mínus a krát ... Což můžeme zapsat jako a [hvězdička] b [hvězdička] c. Můžeme to zapsat takto, nebo můžeme napsat pouze -abc. Nyní se podíváme, jak bude výraz interpretován počítačem. Počítač pochopil, že jsme mu řekli x krát y mínus a krát b krát c (nebo xy - abc). A jsme hotovi.
video