Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (6/24) · 0:56

Dělení jednočlenů Řešený příklad 28b^6 : 7b = ? u11_l2_t5_we1 Dividing Monomials

Navazuje na Algebra: Vektory.
Příklad: Zjednoduště výraz: 28 (b na šestou) děleno 7b. To je to samé jako (28 děleno 7) krát (b na šestou děleno b). Udělal jsem to takhle, abychom měli (b na šestou) děleno (b na na jiný exponent). V tomto případě je to děleno ´b´, což je to samé jako b na první. A to můžeme zjednodušit pomocí pravidel pro počítání s mocninami. A 28 děleno sedmi můžeme zjednodušit, protože 28 je dělitelné 7. 28 děleno 7 rovná se 4. A (b na šestou) děleno (b na první) je (b na 6 minus 1). Takže 4krát (b na 6 minus 1). Odpověď je 4 (b na pátou)
video