Algebra: Racionální výrazy
Přihlásit se
Algebra: Racionální výrazy (2/24) · 1:14

Sčítání výrazů Adding like rational terms

Navazuje na Algebra: Vektory.
Sečtěte modrý a růžový výraz. A nezapomeňte na pravidla počítání s výrazy! Schovám poznámkový blok, abychom mohli sčítat "6y + 2"... Zapíšeme "6y + 2" a přičteme "-2/3 - y". Přičítáme "-2/3 - y". Nejprve sečteme výrazy s proměnnou 'y'. Máme 6 něčeho a odečteme 1 něčeho nebo '6y' mínus '1y', můžete si sem doslova napsat 1, zůstane nám tedy '5y'. Pak spočítáme 2 mínus 2/3. Spočítám si to stranou. 2 mínus 2/3 2 mínus 2/3 2 lze přepsat jako 6/3, 6 děleno 3 jsou 2 mínus 2/3, což se rovná 4/3. Tedy 2 mínus 2/3 jsou 4/3. Výsledek je '5y + 4/3'. Pět 'y' plus čtyři třetiny. Takto vypadá správný zápis. A máme to správně.
video